Regiobijeenkomst Limburg: Ambitie Regeerakkoord 2022 en Passende zorg

14 jun
Tijd: 17:45 tot 22:00
Type: Bijeenkomst


Samenwerking in de regio moet minder vrijblijvend worden

VWS vraagt de NZa Regiobeelden op te stellen, “die kunnen leiden tot een herschikking van het zorglandschap waarbij integrale zorg over de domeinen heen de norm is”.
Wat deze beleidsvoornemens daadwerkelijk voor de organisatie van de zorg inhouden, is vooralsnog vaag. Een aanwijzing hierover staat in de nota ‘Samenwerken aan passende zorg’ van de NZa en het Zorginstituut uit 2020. Zij schetsen de randvoorwaarden om het zorgstelsel zo te laten functioneren dat passende zorg de norm wordt. Passende zorg is zorg die samen met de patiënt tot stand komt, de juiste zorg op de juiste plek oplevert en gaat niet alleen over ziekte, maar over gezondheid en gedrag (preventie). In een recente brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister van VWS dat samenwerking en anders werken nodig zijn om met de beperkte menskracht nu en in de toekomst zorg te kunnen blijven bieden aan alle Nederlandse burgers. Een maatschappelijke opgave dus.

In Limburg zijn al veel initiatieven om de samenwerking tussen organisaties te bevorderen. Denk hierbij aan het ‘Gezondheidsakkoord Limburg’, waarin Stakeholders in Zuid-Limburg zich hebben verenigd om te komen tot een afgestemd beleid om de gezondheid en de participatiegraad te verhogen tot minimaal het landelijk gemiddelde.
Of denk aan het ‘Pact van Terworm’, waarin zorgorganisaties in de Mijnstreek-regio de krachten hebben gebundeld om de gezondheidsachterstand ten opzichte van de rest van het land in te lopen en de zorg slimmer te organiseren. De ambitie van deze partijen in de Mijnstreek is om in 2030 de hoge zorgconsumptie en zorgkosten terug te brengen naar een vergelijkbaar niveau met de rest van Nederland. Verder wil men de arbeidsdruk voor alle zorgprofessionals in de Mijnstreek positief  beïnvloeden.

Er gebeurt veel en het is van belang dat de RvT’s zich er bewust van zijn. Dit is ook wat de NZa/IGJ verwacht. Zij rekenen erop dat een RvT de voelsprieten heeft in de organisatie en samenleving om scherp na te de denken over de maatschappelijke opdracht. Het belang voor de governance blijkt eens te meer omdat VWS stelt: “Samenwerking in de regio moet minder vrijblijvend worden.”

In deze regiobijeenkomst:

  • worden de contouren van het landelijk beleid Regiobeelden scherper geschetst en afgezet tegen lopende initiatieven in Limburg,
  • vervolgens worden de effecten en opgaves voor de RvT’s aangeduid.

De bijeenkomst is een initiatief van Bert Scholtes, NVTZ regio-ambassadeur Limburg en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Mijnstreek Inspiratie Platform.

Programma

17:45-18:30 Inloop
Soep, sandwich en koffie staan klaar.

18.30 Start programma
Bert Scholtes, Regio-ambassadeur NVTZ
Wiro Gruisen, Manager regioregie CZ en Lid van Mijnstreek Inspiratie Platform

Regiobeelden en passende zorg
Joep Beckers, Manager Toezicht Zorgaanbieders Nederlandse Zorgautoriteit

Zorg over de domeinen
Esther van Engelshoven, Voorzitter Raad van Bestuur Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg, HOZL BV

19.45 – 20.00 Pauze

20.00 - 21.30 Netwerk governance
Mirellla Minkman, Voorzitter Raad van Bestuur Vilans, Bijzonder hoogleraar innovatie en governance Tilburg University en lid Wetenschappelijke Adviesraad NVTZ

Paneldiscussie
Joep Beckers
Mirellla Minkman
Esther van Engelshoven
Ruud Verreussel, Voorzitter Raad van Commissarissen HOZL
Jos van Lange, Voorzitter Raad van Toezicht Zuyderland

21.30 – 22.00 Afsluiting & Netwerkborrel

Praktische informatie

Deze NVTZ-regiobijeenkomst is in het bijzonder bestemd voor toezichthouders in Limburg. Deelname is kosteloos.

Aanmelden

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via onderstaande button.

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.

Ben helaas lastminute verhinderd 

fijne bijeenkomst 

Peter segers

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen