Branchebijeenkomst Welzijn & Jeugdzorg

19 mei
Tijd: 15:30 tot 17:30
Type: Bijeenkomst
Soort: OnlineBranchebijeenkomst Welzijn & Jeugdzorg: mentale gezondheid jeugd en jongeren

Deze branchebijeenkomst is in het bijzonder bestemd voor NVTZ-leden in welzijn of in de jeugdzorg.

Van harte nodigen wij u uit om deel te nemen aan de online NVTZ-branchebijeenkomst voor leden Welzijn en Jeugdzorg op donderdag 19 mei van 15.30 uur tot 17.30 uur.

Deze editie staan we de stil bij de vraag welke effecten heeft de coronapandemie op de mentale gezondheid van jeugd en jongeren.

De coronapandemie heeft een vergrootglas gelegd op zorgen voor de mentale gezondheid van jeugd en jongeren. Uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Vrije Universiteit blijkt dat psychische klachten als angst en depressie met een kwart zijn toegenomen tijdens de pandemie en dat vooral jonge mensen hier last van hebben. Dat is een opgave die geen enkele organisatie of sector alleen kan realiseren. Immers, It takes a village to raise a child….

Wat vraagt dit van sociaal werk, onderwijs en jeugdzorg? Welke eigentijdse verbindingen zien we ontstaan? Welke lessen hebben we geleerd? En hoe blijft het belang van de jeugd op onze bestuurlijke vizier staan?

Op welke manier kan toezicht van betekenis zijn bij het beantwoorden van deze opgave? Wat vraagt dit van uw rolopvatting en werkwijze? Ga de dialoog aan met uw collega’s. Wat leert u van elkaar en welke inzichten en handvatten wilt u delen met uw collega’s in het land?

Op 19 mei organiseren NVTZ-brancheambassadeurs Barbara Geurtsen en Katherine Diaz een online branchebijeenkomst voor leden van organisaties in welzijn en jeugdzorg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan direct aan!

Inleiders zijn o.a.:

  • Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland
  • Redouan el Khayari, genomineerde jongerenwerker/sociaal werker, Wijkz en docent/onderzoeker, Haagse Hogeschool

ONLINE Programma

15.30 uur Welkom
15.40 uur Vergrootglas op de maatschappelijke opgave: zorgen om en voor de mentale gezondheid van jeugd en jongeren.

Inleiding vanuit professionals in jeugdzorg en jongerenwerk over de vragen:

  • Welke ontwikkelingen zien zij nu en richting de toekomst?
  • Waar liggen hun zorgen?
  • Wat biedt perspectief om antwoorden te vinden die bijdragen aan de mentale veerkracht van jeugd en jongeren?

16.00 uur Samenwerken voor jeugd en jongeren
In gesprek met bestuurders sociaal werk, lokale overheid en onderwijs verkennen we vragen zoals:

  • Welke verbindingen tussen onderwijs, (jeugd)zorg, welzijn zijn nodig?
  • Wat zijn bestuurlijke aanknopingspunten?
  • Waar knelt het?
  • Wat is dan nodig aan bestuurlijke ruimte, lef en moed om het goede voor jongeren te organiseren?
  • Wat verwacht u van bestuurders en toezichthouders die met deze doelgroep werken?

16.30 uur Koffiepauze
16.35 uur Deelsessie: Hoe kan toezicht van betekenis zijn?
U gaat in deelsessies in dialoog met elkaar over de vraag op welke manier
toezichthouders van betekenis zijn in de opgaven om jeugd en jongeren te ondersteunen op weg naar een mentaal gezonde en veerkrachtige toekomst? Wissel ervaringen uit. Reflecteer en leer van elkaar.    
17.15 uur Opbrengsten gebundeld
Welke inzichten neemt u mee en welke concrete handreikingen wilt u in uw raad van toezicht invulling geven?
17.30 uur Afsluiting bijeenkomst           

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden.

Persoonlijke gegevens

* verplicht veld

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen