Toezichthouders forensische zorg spreken over actuele kwesties

02 feb
Tijd: 13:30 tot 16:00
Type: Bijeenkomst
Soort: OnlineDoelgroep: toezichthouders forensische zorg
Datum: woensdag 2 februari van 13:30 – 16:00 (in Zoom).
 

Toezichthouders in de forensische zorg worden van harte uitgenodigd elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan rond actuele thema’s. In kleine groepen onder begeleiding van een collega-toezichthouder gaat u in gesprek over de eigen ervaringen en is er gelegenheid tot het uitwisselen van ideeën rondom uw rol als toezichthouder.

De bijeenkomst is een initiatief van Piet Overduin NVTZ-brancheambassadeur ggz. De gesprekken worden begeleid door:

  • Andrée van Es, voorzitter rvt De Forensische Zorgspecialisten
  • Olav Muurmans, voorzitter rvt Dr. S. van Mesdag
  • Rob van de Beeten, lid rvt VIGO op voordracht van het ministerie van Justitie & Veiligheid.

De actuele thema’s die we in de voorbereiding met genoemde gespreksleiders hebben gekozen zijn:

A. Reputatie- en positieverbetering forensische zorg

Ons land kent van oudsher goede forensische zorg. Niettemin bestaat op deze zorg veel kritiek in de harder geworden samenleving. De verwachtingen over de resultaten van behandeling en de beoordeling voor bijv. verlof zijn hooggespannen. Hoe ga je als toezichthouder en instelling om met deze kritiek? Kun je iets doen aan het verbeteren van de reputatie van deze specifieke zorg? Wat kan de rol van de burgemeester (als verantwoordelijke voor de openbare orde) in deze betekenen? Deel met elkaar good- en bad practices.

B. Permanent risico op een incident

Risico’s zijn inherent aan forensische zorg. Risico’s inventariseren is corebusiness, zowel individueel als op instellingsniveau. Daarvoor gebruikt men gevalideerde instrumenten om risico’s te meten en ieder incident vormt weer aanleiding voor reflectie op die instrumenten.
Het voorkomen van incidenten is een belangrijk thema in de organisatie. Hoe bespreken toezichthouders dit met de bestuurder in momenten van rust én in crisis?
Wat verwacht de bestuurder van de toezichthouders op crisismomenten? Wat verwachten toezichthouders van de bestuurder voordat een crisis uitbreekt? Welke (profiel)eisen stelt dit aan toezichthouders? Wissel met elkaar uit -liefst a.d.h.v. concrete casus- wat voor u belangrijk is.
Dreigende incidenten en (extern) onderzoek na een incident hebben vermoedelijk een grote invloed op de cultuur van een instelling. De vraag is: is er een leer- of een angstcultuur? Ziet men incidenten als een leermoment of gaat elk falen gepaard met het beantwoorden van de schuldvraag? Zijn de effecten van dreigende incidenten op de cultuur ook thema in de rvt-vergadering? Hoe creëer je een leercultuur in een stressvolle omgeving? Welke tips kun je elkaar geven?

C. Belemmeringen in de randvoorwaarden voor optimale forensische zorg
Welke belemmeringen ziet u in de randvoorwaarden voor goede forensische zorg? Welke (nieuwe) oplossingen ziet u? Wat is uw rol hierin?
Tijdens het voorbereidend gesprek passeerden de volgende belemmeringen:

  1. Arbeidsmarkt en scholing: Forensische zorg kenmerkt zich door hoge uitstroom en hoog ziekteverzuim. De behoefte aan specifieke scholing is groot, zodat nieuwkomers zich beter bewust zijn van de complexiteit en of zij daar geschikt voor zijn.
  2. Huisvesting: de gebouwen voldoen niet altijd aan de laatste eisen voor zorg en verblijf. De vergoedingen zijn gelijk, ongeacht de staat van onderhoud. Hoge lasten voor huisvesting leiden onvermijdelijk tot lagere inzet van zorgpersoneel.  Herkenbaar? Wat zijn evt. oplossingen voor deze ongelijke huisvestings- en zorgsituaties?
  3. Uitstroom: De uitstroom naar achterliggende zorginstellingen (bijv. beschermd wonen) verloopt lang niet altijd soepel. Bijgevolg slibt de achterdeur dicht. Dat ongewenste effect leidt tot onzekerheid bij professionals en cliënten wat de stress verhoogt in de kliniek.
  4. ….of ziet u andere belemmeringen in randvoorwaarden?

Graag ontmoeten we u op 2 februari.

Indien u zich nog wilt aanmelden kunt u een mail sturen naar m.wijnties@nvtz.nl.

Trefwoorden: forensische zorg
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen