NVTZ-branchebijeenkomst Welzijn

25 nov
Tijd: 15:30 tot 17:30
Type: Bijeenkomst
Soort: Online


De rvt en de gemeente – samen toezien op de waarde van sociaal werk?!
25 november 2021 | 15.30 uur tot 17.30 uur | online

Op 25 november 2021 vindt de online NVTZ-branchebijeenkomst Welzijn plaats van 15.30 – 17.30 uur. Een online bijeenkomst voor intern toezichthouders van sociaal werkorganisaties. Ook hun partners uit het sociaal domein zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Deze editie staat de verbinding tussen de rvt en de gemeente als dominante stakeholder centraal. Aanleiding voor de dialoog is de gemeenteraadsverkiezing 2022. Op verschillende tafels is de lobby reeds in volle gang.

De uitkomst van de gemeenteraadsverkiezing is voor veel sociaal werkorganisaties vaak een cruciaal en spannend moment. Welke koers gaat het nieuwe college varen? Hoe wordt de waarde van sociaal werk gezien en gewaardeerd? Wat is dan het ‘goede’ van sociaal werk en wat hebben ‘we’ daar voor over? Wie houdt dat toezicht op het ‘goede’ van sociaal werk voor inwoners? Hoe balanceert de raad van toezicht tussen het publieke belang, de politieke ambities en maatschappelijke doelstelling van de organisatie? Welke rol kan de rvt – in samenspel met het bestuur - wel of juist niet spelen in deze lokale politieke dynamiek? Hoe kan de rvt van waarde zijn in de (verantwoordings)dialoog met gemeente, sociaal werkorganisatie, partners en burgers over het ‘goede’ van sociaal werk?

Deze vragen komen vaak boven wanneer toezichthouders reflecteren op hun rol in de lokale sociale opgaven. Tijdens deze online bijeenkomst gaan we op zoek naar handvatten. 

We nemen u mee aan de hand van perspectieven vanuit wethouders, gemeenteraadsleden, WMO-toezichthouders, bestuurders sociaal werkorganisaties en bewoners. Vervolgens gaat u met elkaar in dialoog in subgroepen. Maak kennis met uw collega’s, deel dilemma’s en leer hoe uw collega’s invulling geven aan hun rol en relatie tot de gemeente.

Programma

15.30 uur Welkom en opening
15.45 uur Gemeentelijk pleidooi voor een sterke sociale basis

‘De winst van het sociaal domein’ is een recent pleidooi van o.a. VNG, Divosa, om te investeren om in samenhang invulling te geven aan de opgaven van bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid. Dit vraagt om:
“.. Langjarige en niet vrijblijvende samenwerking van de overheid en alle maatschappelijke partners in en rondom het sociaal domein vragen.”
Wat zijn de verwachtingen: waar gaan gemeente komende jaren op inzetten? Wat vraagt dit in de rolverdeling tussen sociaal werkorganisatie en ‘de gemeente’? Welke richtingen tekenen zich af? Welke dilemma’s ontstaan daarbij?
Met inhoudelijke reflecties en ervaringen van:

  • Erik Dannenberg, voorzitter Divosa, vmg. wethouder, toezichthouder en o.a. lid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
  • Greet Bouman, directeur-bestuurder Stimenz en bestuurslid Sociaal Werk Nederland

16.10 uur Wie ziet toe op ‘het goede’ voor inwoners?
Wat is ‘het goede’ van een sterke sociale basis? Wie ziet waar op toe? Hoe krijg je zicht op de waarde van sociaal werk? Op welke wijze kan toezicht van betekenis zijn voor de realisatie van een sterke sociale basis? Welke rol is wenselijk voor een raad van toezicht om juist wel of niet te spelen in de relatie met de gemeente?
Met inhoudelijke reflecties en ervaringen van:

  • Gerard Boekhoff, directeur-bestuurder De Schoor, bestuurslid NVTZ en voormalig wethouder gemeente Bussum
  • Mirjam Slobbe-Voogt, bestuurslid CDA Zwijndrecht en vicevoorzitter Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

16.25 uur Korte break
16.30 uur En nu de praktijk…. (deelsessies)

U gaat in deelsessies met elkaar in dialoog. U deelt ervaringen en vormt ideeën over de rolopvatting, werkwijze en werkvormen als antwoord op de vraag:
Op welke manier kan de raad van toezicht vanuit de toezichtrol bijdragen aan de legitimatie, reputatie, realisatie en verantwoording van sterk sociaal werk voor inwoners?
17.00 uur Plenaire afronding
Terugkoppeling onder leiding van de middagvoorzitter. U krijgt concrete handreikingen aangereikt over de manier waarop u, als toezichthouder, van betekenis kunt zijn in de relatie tussen de uiteenlopende rollen van de gemeente en uw sociaal werkorganisatie.
17.30 uur Afsluiting

Noteer 25 november a.s. in uw agenda. Verzekerd zijn van deelname? Meld u dan aan via het formulier onderaan de pagina. Deelname is kosteloos.

De rvt en de gemeente – samen toezien op de waarde van sociaal werk?!
 

Persoonlijke gegevens

* verplicht veld

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen