Toezicht op strategische allianties en netwerken: Regiobijeenkomst NVTZ Limburg

04 nov
Locatie: Oranjerie
Tijd: 13:30 tot 18:00
Type: BijeenkomstToezicht op strategische allianties en netwerken
Regiobijeenkomst NVTZ Limburg 4 november 2021

Regio LimburgIn de laatste regiobijeenkomst op 9 juni werd “het denken vanuit gezondheid” als belangrijk bindmiddel geponeerd voor de samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties. Voor het verslag zie bijgaande link.
De focus was vooral gericht op visie en minder op gevolgen van het toezicht op samenwerkingsverbanden en netwerken. Veel deelnemers gaven aan dat zij dit laatste onderwerp graag willen bespreken in de volgende regiobijeenkomst.

Regionale samenwerking wint immers steeds meer terrein, ook de allianties met organisaties buiten de branche van de NVTZ. Denk hierbij aan samenwerking met woningcorporaties, onderwijsinstellingen, aanbieders van schuldhulpverlening of re-integratie bureaus. De drijvende krachten achter deze ontwikkeling zijn divers. Naast de visie “Denken vanuit gezondheid” zijn het ook de voorwaarden die de gemeenten stellen bij aanbesteding van de WMO en Jeugdzorg. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken afspraken over het transmurale programma “Juiste zorg op de juiste plek”. Uiteraard is daarnaast de verhoging van efficiency een driving force.

De samenwerkingsverbanden hebben vaak een breed spectrum: van afspraken en bilaterale overeenkomsten tot aan joint ventures en coöperaties.  Een organisatie kan betrokken zijn bij verschillende vormen, die doorgaans ook niet qua werkgebieden congrueren. Het lijkt dan wel een lappendeken waarin het overzicht en daarmee het toezicht diffuus wordt.

Deze trend is een uitdaging voor de governance. Hoe toezicht te houden? De dilemma’s bij de afweging van het belang van de eigen organisatie tegen het gezamenlijke belang van de samenwerking in de maatschappelijke context?
Een gebiedsgerichte governancecode bestaat niet. Er is toch behoefte aan ankerpunten voor goed toezicht op de organisatie en zijn maatschappelijke opgave. Is er een structuuroplossing gewenst, bijvoorbeeld een Toezichtforum van de deelnemende organisaties? Of is toezichthouden op afstand voldoende? Of iets anders?

Over deze vragen gaat de regiobijeenkomst. Deze vindt op 4 november 2021 plaats in de Oranjerie, Kloosterwandplein 12-16, 6041 JA Roermond.

Programma

13:30 uur            Ontvangst en koffie
14:00 uur            Governance samenwerkingsverbanden, Hans Hoek partner C3
15:00 uur            3 leden van Raden van Toezicht delen hun ervaringen
15:45 uur            Pauze
16:15 uur            Bespreking  van ervaringen en ideeën in deelgroepen
16:45 uur            Plenaire bespreking en samenvatting van de uitkomsten van deze bijeenkomst
17:15 uur            Borrel
18:00 uur            Afsluiting

Deze regiobijeenkomst is bestemd voor leden van de NVTZ. Deelname is kosteloos. Gezien het onderwerp kan iedere organisatie één introducee uitnodigen waarmee wordt samengewerkt. Denk hierbij aan toezichthouders van woningcorporaties, onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties en bestuurders van gemeenten.

U kunt zich hieronder aanmelden.

Toezicht op strategische allianties en netwerken
Regiobijeenkomst NVTZ Limburg 4 november 2021

Persoonlijke gegevens

Introducee

* verplicht veld

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen