Activiteit

Doorontwikkeld horizontaal toezicht

02 sep
Tijd: 16:00 tot 17:30
Type: Bijeenkomst
Soort: Online


Aanleiding webinar 
Invoering doorontwikkeld horizontaal toezicht en aanscherping controlebeleid Belastingdienst.

Achtergrond
De ontwikkeling van de fiscaliteit binnen de zorg- en welzijnssector kreeg in de afgelopen jaren relatief weinig aandacht. Ook de nieuwe vorm van horizontaal toezicht kan instellingen ongemerkt overvallen in de veelheid van uiteenlopende compliance-onderwerpen. Eén van de principes die de NVTZ uitdraagt is dat instellingen en externe stakeholders zoveel mogelijk samen optrekken binnen een ontwikkelingsdomein waar ruimte is om te leren en te ontwikkelen. Dit geldt ook voor een externe stakeholder zoals de Belastingdienst die de omslag naar doorontwikkeld horizontaal toezicht idealiter in dialoog met de interne toezichthouder doorvoert.

Doelgroep
Voorzitters en leden van auditcommissies/financiële commissies van instellingen in zorg en welzijn.

Basiskennis
Van deelnemers worden basale inzichten verwacht op het gebied van financiën/fiscaliteit

Duur webinar
Ca. 90 minuten

Leerdoel
Na deelname aan dit webinar kunnen deelnemers de belangrijkste ontwikkelingen van het nieuwe toezichtbeleid van de Belastingdienst duiden. Er zijn nieuwe criteria en inhoud gegeven aan horizontaal toezicht en tevens gaan er meer controles plaatsvinden. Daar dient iedere organisatie voldoende van te weten om keuzes in te kunnen maken met betrekking tot de nieuwe fiscale strategie die nodig is als gevolg van het nieuwe beleid van de Belastingdienst. Kortom: wat zijn de belangrijkste take-aways voor de toezichthouder en waar moet je (samen met bestuur en financieel management van de instelling) specifiek op letten?

Capita selecta
Doorontwikkeld horizontaal toezicht Belastingdienst, steekproefcontroles Belastingdienst, tax control (framework) en laatste ontwikkelingen ‘btw-dossier’ toezichthouders

Programma:
16:00 uur Welkom en introductie thema namens NVTZ (Marco Walhout, expertisepartner NVTZ)      
16:10 uur Nieuw beleid toegelicht door de Belastingdienst zelf (Maarten Siglé, Belastingdienst)   
16:30 uur Take-aways voor de praktijk van RvT’s/RvC’s (Remko Geveke, partner Deloitte Belastingadviseurs)                  
16.45 uur Break                                                                                                                                 
16.50 uur
 Integraal risk management en praktijkervaringen van een toezichthouder in de zorg (Rob Stout, Partner Deloitte Risk Advisory en toezichthouder in de zorg)
17:05 uur Beantwoording van vragen (panel NVTZ/Belastingdienst/Deloitte)         
17:20 uur Afsluiting (Marius Buiting, NVTZ)

U kunt zich hieronder aanmelden.

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen