Activiteit

NVTZ Regiobijeenkomst Zuid Holland/Zeeland

25 maa
Tijd: 14:00 tot 16:00
Type: Bijeenkomst
Soort: OnlineToetsen op principes; Governance geschillen ontleedt.
NVTZ Regiobijeenkomst Zuid Holland/Zeeland 25 maart 14.00-16.00 uur

Aanmelden via deze pagina is niet meer mogelijk. Wilt u alsnog deelnemen stuur dan een mail naar Hiske ter Horst (Hiske.terHorst@academievoorleiderschap.nl), dan ontvangt u een link voor deze bijeenkomst.

Sinds januari 2017 is de Governancecode Zorg van kracht. Deze code is gebaseerd op 7 principes en hanteert de ‘pas toe én leg uit’ regel. Het blijkt dat toezichthouders regelmatig governance vragen of governance geschillen hebben die om een extern advies vragen.

Op donderdag 25 maart willen we met u, vanuit de perspectieven van de wetenschap, de Governancecommissie en vanuit de NVTZ-helpdesk, over de toepassing en naleving van de Governancecode Zorg in gesprek. In een interactieve bijeenkomst komen concrete casussen aan bod.  U kunt ook zelf vooraf een casus inbrengen.

Programma

13:30 Deelnemers kunnen zich aanmelden voor deze online-bijeenkomst.
14:00 Start regiobijeenkomst
Een (geanonimiseerde of fictieve) casus wordt een week voor de bijeenkomst aan de deelnemers toegestuurd. Iedereen wordt gevraagd om te reflecteren op de casus en de sprekers zullen later de casus vanuit hun perspectief toelichten.

14:30 Drie perspectieven op naleving van de Governancecode Zorg.

  • Mr. Dr. A.G.H. Klaassen gaat nader in op de uitspraken van de Governancecommissie uit de periode 2016 – 2019.
  • Mr. H.J. Vetter en mr. A.T.B. de Vries, respectievelijk vicevoorzitter en secretaris van het Scheidsgerecht / Governancecommissie Gezondheidszorg, zullen uitleg geven over het doel, werkwijze en handelswijze van de commissie om in concrete gevallen vast te stellen of de Governancecode Zorg wel of niet is geschonden.
  • M.A. Vader MSc. (beleidsmedewerker en bestuurssecretaris NVTZ) is het eerste aanspreekpunt van de governance-helpdesk en beantwoordt veel vragen van leden over de Governancecode Zorg. Hij zal u meenemen in de vraagstukken over de Governancecode Zorg die bij de NVTZ binnenkomen.

15:00 – 15:50
In kleine setting komen 1 of 2 casussen in dialoog aan de orde. De drie sprekers zullen vanuit expertise en ervaring reageren op de casus. Heeft u zelf een casus die u wilt inbrengen, dan kunt u die voorafgaand aan de bijeenkomst inbrengen.
15:50 Afsluiting van de regiobijeenkomst
Wij hopen dat deze interactieve bijeenkomst van 25 maart u meer inzicht en bewustwording geeft dat u niet te moet wachten met advies te vragen over governance vragen.

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen