Regiobijeenkomst voor de regio's Zuid-Holland en Zeeland

06 apr
Tijd: 15:30 tot 19:00
Type: Bijeenkomst

Thema: Extern versus intern toezicht

Raden van toezicht krijgen meer en meer te maken met externe partijen die soms wettelijke bevoegdheden hebben om in zorginstellingen in te grijpen en de RvT - samen met de bestuurder – ter verantwoording te roepen. De vraag dringt zich op: zijn wij nog wel de toezichthouders of nemen de mensen van buiten het straks over? Wat blijft er over van het speelveld voor de interne toezichthouder?

Reden dus om in een regiobijeenkomst hier aandacht aan te besteden.

Graag nodigen we u uit om met elkaar dit onderwerp wat verder uit te diepen. IGZ en NZa zullen hun vorig jaar opgestelde toezichtkader toelichten en we hebben hen gevraagd om in te gaan op vragen zoals: "Wat zijn hun uitgangspunten?", "Hoe verhouden die zich tot hun formele bevoegdheden?", "Hoe gaat het speelveld van toezicht er uitzien?". Daarnaast zal het onderwerp vanuit een onafhankelijke wetenschappelijke kant belicht worden.

Datum: donderdag 6 april 2017
Tijd: 15:30-19:00 uur
Locatie: GGZ De Hoop te Dordrecht
Provincialeweg 70, 3329 KP Dordrecht (Dorp De Hoop)
(provinciale weg richting het veer naar Werkendam)

Programma

  • 15:30 – 16:00: Inloop

  • 16:00 - 17:00: Korte inleidingen door:

    • Leonie Schakel, toezichthouder bij de NZa en promovendus extern toezicht vanuit IGZ en NZa

    • Annemiek Stoopendaal, Assistant Professor of Organizational Anthropology in Health Care. Dept. of Health Policy and Management Erasmus University Rotterdam

  • 17:00 – 17:15: Pauze

  • 17:15 – 17:30: Rian Vos-Ceelen, coördinerend/specialistisch senior Inspecteur en Projectleider Goed Bestuur (betrokken bij het opstellen van het toezichtkader van IGZ en NZa)

  • 17:30 – 18:00: Discussie en samenvatting

  • 18:00 – 19:00: Hapje en drankje en netwerken

Aanmelden

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden als u bent ingelogd. Heeft u nog geen profiel? Registreer u eerst dan voor onze website.

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.

Goed dat er meer aandacht komt voor deze relatie. Vanuit mijn DNB-ervaring weet ik dat dat lang niet zo was. Heb daarover een apart hoofdstuk (10) geschreven in mijn boek 'De Toezichthouder'. In mijn workshops met IGZ/VWS etc stel ik deze relatie ook vaak expliciet aan de orde. Nog grotendeels onontgonnen terrein van beide kanten! Er blijft zeker genoeg speelveld over voor RvT als de relatie met de externe toezichthouder wordt gelegd. Zolang ieder maar rolvast blijft!

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen