Activiteit

Toezicht in strategische Allianties – Limburg Positief Gezond

09 maa
Tijd: 13:30 tot 17:00
Type: Bijeenkomst 

Beste toezichthouders en commissarissen van NVTZ, VTW en VTOI
Hierbij nodigen we u uit voor de regiobijeenkomst Limburg die plaatsvindt op:

Dinsdag 9 maart 2021  13:30 uur tot 17:00 uur (inloop 13:00 uur)  
Klik hier om je direct aan te melden. De bijeenkomst zal plaatsvinden centraal in Limburg. De exacte locatie volgt spoedig.

Aanleiding
De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en het Instituut Positieve Gezondheid (IPH) hebben in de zomer van 2020 met elkaar afgesproken om in een aantal provincies het thema Positieve Gezondheid en Toezicht (de rol van de toezichthouder) te agenderen en daarover in gesprek te gaan met elkaar. Eén van die provincies is Limburg waar we samen met ‘Limburg Positief Gezond’ deze regiobijeenkomst voor toezichthouders en bestuurder organiseren. Samen, want zowel de toezichthouder als de bestuurder heeft dit thema op de agenda staan. De toezichthouder vanuit het meerjarenplan 2020 – 2025 van de NVTZ (fig. 1). De bestuurder vanuit de Sociale Agenda Limburg (fig. 2).

Figuur 1
Figuur 1: Schematische weergave van aandachtsgebieden meerjarenbeleid NVTZ

Achtergrond

Inzoomen op de vernieuwingen en ontwikkelingen in Limburg: Sociale Agenda Limburg, Limburg Positief Gezond, het Zorgakkoord Zuid Limburg. Er zijn in Limburg verschillende voorbeelden van regionale samenwerking in strategische allianties. Wat is hierin de rol van de toezichthouder, de vertaalslag naar de waarde van toezicht én de rol van de toezichthouder in dergelijke samenwerkingen is nog niet scherp en blijkt een zoektocht. Sterker nog, we zien vaker dat Raden van Toezicht niet betrokken zijn dan wel. In deze bijeenkomst willen we inhoudelijk stil staan bij de actuele ontwikkelingen en in dialoog met elkaar de rol en toegevoegde waarde van de toezichthouder verder verkennen.

Figuur 2
Figuur 2: Uitvoeringskader februari 2020 - Sociale Agenda Limburg

Programma Toezicht bij strategische Allianties, Sociale Agenda en Limburg Positief Gezond

13:00 – 13:30

Inloop

13:30 – 14:45

Opening NVTZ

  • Transities en strategische allianties in en rond de zorg – naar domein overstijgend toezicht, André Knottnerus, Lid Gezondheidsakkoord Zuid-Limburg, voormalig voorzitter Gezondheidsraad en WRR, emeritus-hoogleraar huisartsgeneeskunde
  • Positieve Gezondheid in relatie ambitie Limburg de 1e positieve Gezonde Provincie, Mieke Reynen, senior-adviseur IPH  en toezichthouder zorg en woningcorporatie
  • De beweging Limburg Positief Gezond, Loek Vaessens, Coördinator Limburg Positief Gezond
  • Positieve Gezondheid in de praktijk, Hans Peter Jung, Huisarts Afferden
  • “Wat betekent positieve gezondheid voor onze burgers en daardoor ook voor u?”, Marianne Smitsmans, wethouder Roermond

14:45 -15:15

Pauze

15:15 -16:30

Het andere gesprek in de Boardroom, de rol van de toezichthouder. Dialoog tafels:

  • Over de schotten heen werken wat betekent netwerksamenwerking in de boardroom
  • Denken vanuit gezondheid in plaats van ziekte welke impact in de boardroom
  • Heroverweging van kosten en middelen, het andere gesprek in de boardroom

Nb: bij aanmelding kun u zich inschrijven voor één van de tafels.

16:30 – 17:00 

Afsluitende borrel

Praktische informatie

Deelnemersaantal: al naar gelang de geldende maatregelen

Kosten: Kosteloos voor toezichthouders en Commissarissen NVTZ, VTW, VTOI (en bestuurders). Voor wie geen lid is geldt een deelnamebedrag van € 95,00.

Aanmelden

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden onderaan deze pagina.

Het is mogelijk om met meerdere toezichthouders uit uw Raad aan deze bijeenkomst deel te nemen.

Toezicht in strategische Allianties – Limburg Positief Gezond

Akkoord

Alleen voor niet-leden van de NVTZ.
* verplicht veld

Trefwoorden: regiobijeenkomst
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen