Activiteit

Online masterclass voor leden NVTZ en VTW

07 dec
Tijd: 10:00 tot 12:00
Type: Bijeenkomst
Soort: OnlineVerantwoorde rebellie & verantwoord toezicht: Governance bij collectieve woonvormen voor ouderen

Online masterclass voor leden NVTZ en VTW
Maandagochtend 7 december 2020, 10.00 - 12.00 uur

Hoe ga je als toezichthouder om met vernieuwende initiatieven?
Deze vraag staat centraal tijdens een masterclass op 7 december 2020 voor leden van de Nederlandse Verenging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en de Vereniging van Toezichthouder in Woningcorporaties (VTW). De masterclass richt zich op de wijze waarop je als lid van een raad van toezicht / raad van commissarissen goed toezicht kunt houden op tegendraadse nieuwe initiatieven binnen een woningcorporatie en/of zorgorganisatie, in een context van (externe) veranderingen op het gebied van wonen met zorg.

De masterclass is bedoeld voor toezichthouders bij zowel zorgorganisaties als woningcorporaties met belangstelling voor wonen & zorg voor ouderen en wordt in een gemengde groep gegeven. Dit bevordert de levendigheid van de discussies, en draagt ook bij aan ontkokering en aan onderling leren. Omdat in de masterclass voorbeelden van ‘verantwoorde rebellie’ worden besproken, worden de deelnemers uitgedaagd vanuit hun eigen – diverse – toezichtspraktijken hun ‘mitsen en maren’ te toetsen, hetgeen mogelijk tot verrassende kruisbestuivingen en conclusies kan leiden.

Onderzoek vernieuwende initiatieven
Binnen het SIA RAAK-mkb project ‘Naar verantwoorde rebellie: Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen’ hebben De Haagse Hogeschool en Erasmus School of Health Policy & Management in 2019 onderzoek verricht onder 17 bestuurders, directeuren en toezichthouders van vernieuwende initiatieven voor collectieve woonvormen voor ouderen. Het onderzoek richtte zich op de governance van – en besluitvorming bij – dergelijke projecten, met een focus op het begrip ‘rebellie’, waarbij initiatiefnemers de ruimte nemen binnen de huidige kaders om tot een vernieuwende collectieve woonvorm te komen.

NVTZ en VTW zijn partner in het consortium van het SIA RAAK-mkb project. Om die reden zijn leden van de VTW en NVTZ uitgenodigd om deel te nemen aan deze masterclass op 7 december 2020. Het onderwerp van deze masterclass is governance. Begin 2021 volgt een masterclass rond het thema inspraak.

Onderwerpen 7 december 2020

In deze online masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Korte probleemschets ten aanzien van nieuwe collectieve woonvormen.
 • Wat is verantwoorde rebellie?
 • Hoe kan je hier als toezichthouder gebruik van maken bij het realiseren van doelstellingen?
 • Hoe kunnen rebelse bestuurders bijdragen aan het oprichten van nieuwe woonvormen voor ouderen?
 • Hoe kan een organisatie door rebellie inspringen op innovatie, en voorzien in de behoeften en wensen van de zeer diverse groep ouderen?
 • Hoe ga je als toezichthouder om met belemmeringen die ervaren worden in de governance bij het stichten en besturen van innovatieve woonvormen?
 • Welke rol heb je als toezichthouder op het vlak van advisering, als sparring-partner en bij het meebepalen van een strategie?

 Wat brengt deze masterclass u en uw raad?

 • Meer inzicht in wat rebellie kan betekenen voor uw organisatie en voor het realiseren van succesvolle en effectieve innovaties in wonen en zorg.
 • Meer duidelijkheid voor uw eigen rol als commissaris t.a.v. wonen voor ouderen en innovaties, het bieden van ruimte aan bestuurders, en het benoemen van (financiële) risico’s.
 • Reflectie op balans tussen controlerend toezichthouden enerzijds en vrijheid bieden aan bestuurder anderzijds.

Programma masterclass 7 december 10.00 - 12.00 uur

10:00-10:20 Welkom en introductie door Pauline Meurs (dagvoorzitter)
10:20-10:50 Presentatie onderzoek ‘Naar Verantwoorde Rebellie: Governance van nieuwe woonvormen’ Dr. Katja Rusinovic (De Haagse Hogeschool) en Dr. Marianne van Bochove (Erasmus School of Health Policy & Management
10:50-11:00 Pauline Meurs in gesprek met de onderzoekers
11:00-11:10 Korte pauze
11:10-11:50 Interactieve deelsessies op basis van casus. Komen de bevindingen overeen met de ervaringen van de praktijk van toezichthouders? Zijn de bevindingen relevant voor de eigen organisatie en voor de rol van toezichthouder? Zijn de bevindingen schaalbaar?

 • Voor maximaal 40 leden NVTZ en 40 leden VTW
 • Kosteloos

Leden NVTZ kunnen zich hieronder aanmelden. Leden VTW kunnen zich bij de VTW aanmelden. 

Aanmelden kan tot en met woensdag 25 november.

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen