Activiteit

Good Governance regionalisering in de eerste lijn

04 feb
Tijd: 15:30 tot 17:30
Type: Bijeenkomst


DEZE BIJEENKOMST HEEFT HET MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS BEREIKT. Deelname volgende bijeenkomst? ; Mail naar bureau@nvtz.nl
De toegevoegde waarde en maatschappelijke opgave van de toezichthouder!

Doelgroep: Bestuurder & Toezichthouders
Datum: Donderdag 4 februari 2021
Tijdstip: 15.30 uur – 17.30 uur
Locatie: Digitaal (ZOOM)

Op donderdag 4 februari organiseert NVTZ een webinar 'Good Governance regionalisering in de eerstelijnszorg'. Deze webinar start met een korte presentatie van Karin Groeneveld, zij is huisarts, bestuurder en innovator en deelt haar ervaring met betrekking tot het regionaliseringsproces in de Regio Friesland. Vervolgens werken we in in een carrousselvorm in kleine subgroepen aan volgende drie onderdelen:

1. De toegevoegde waarde van de toezichthouder binnen eerstelijnsorganisaties

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een toezichthouder bij een eerstelijnsorganisatie? Welke rol kan de RvT spelen in de doorontwikkeling van ketenzorgorganisaties naar regio-organisaties? Hoe geef je vorm aan de RvT (samenstelling, competenties en werkwijze)? In het eerste deel krijgt u een antwoord op deze vragen.

2. Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid bestuur versus toezichthouder

In deel twee volgt een kritische beschouwing van huidige modellen van ketenzorg en zorggroepen. Er wordt ingegaan op de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van toezichthouders versus bestuurders.

3. Regionalisering en sturen op regioplan

Dit onderdeel gaat over het doel van een regioplan, bekeken vanuit de regionale/lokale maatschappelijke vraagstukken en het inrichten van de sturing volgens principes van Good Governance. Een concrete aanpak met bijbehorende stappen wordt besproken en inzichten en dilemma’s worden gedeeld

Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden onder aan deze pagina.

Het is ook mogelijk om met meerdere toezichthouders uit uw raad aan deze bijeenkomst deel te nemen.

Praktische informatie
Kosten: Voor leden van de NVTZ is de bijeenkomst gratis, voor toezichthouders die geen lid zijn van de NVTZ geldt een deelnamebedrag van € 45,00.

DEZE BIJEENKOMST HEEFT HET MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS BEREIKT. Wilt u deelnemen aan de volgende bijeenkomst, stuur dan een mail naar bureau@nvtz.nl. We zullen u spoedig informeren over de datum en programma.

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen