Algemene Ledenvergadering

08 jun
Tijd: 14:00 tot 19:00
Type: Bijeenkomst

De voorjaarsledenvergadering 2017 van de NVTZ zal plaatsvinden op donderdag 8 juni 2017 in Paushuize te Utrecht van 14.00 tot 19.00 uur. Naast de gebruikelijke onderwerpen zal er in ieder geval ook aandacht zijn voor de herziening van de modelstatuten in het kader van de vernieuwde Zorgbrede Governancecode. De uiteindelijke voorstellen zullen op de ALV in het najaar aan u worden voorgelegd.

Programma

 • 14:00u – 14:30u: Inloop

 • 14.30u – 17.00u: Inhoudelijk programma

 • 17.00u – 18.00u: Ledenvergadering

 • 18.00u – 19.00u: Borrel en buffet

 

Inhoudelijk programma

Presentatie ‘Samen van Waarde’

Aan het begin van het inhoudelijke gedeelte zal de publicatie ‘Samen van Waarde’ worden gepresenteerd. Deze publicatie geeft u handvatten hoe om te gaan met de verschillende interne en externe belanghouders van de RvT en van de instelling. Hierna volgen een tweetal bespiegelingen/co-referaten: Hans de Hoog (bestuurder The GovernanceHub, ruime ervaring als intern en extern toezichthouder) en Jasper Boele (directeur-bestuurder van het LSR, landelijk steunpunt voor (mede)zeggenschap), zullen vanuit verschillende invalshoeken hun kijk op dit thema leveren.

Dialoogtafels met belanghouders
Na de inleidingen gaat u om tafel met verschillende interne en externe belanghouders in een inspirerende roulatievorm. Op deze manier kunt u leren van de verschillende perspectieven en toch proberen samen op de waardecreatie voor de zorg gericht te blijven.
 

Ledenvergadering
Aansluitend vindt de ledenvergadering plaats.

Op de voorlopige agenda staan:

 • notulen van de ledenvergadering van 10 november 2016

 • ingekomen stukken en mededelingen

 • statutenwijziging

 • benoeming nieuw bestuurslid

 • het vaststellen van het bestuursverslag 2016

 • het vaststellen van de jaarrekening 2016

 • de decharge van het bestuur over 2016

 • de rondvraag

 

Buffet
Na afloop van de ledenvergadering kunnen de aanwezigen gebruik maken van een warm en koud buffet en het gesprek voortzetten.
 

Aanmelden

Nadat u bent ingelogd kunt u zich aanmelden voor deelname aan de ledenvergadering. Het volledige vergaderdossier vindt u op het ledengedeelte van deze website.

 

Locatie:
Paushuize
Kromme Nieuwegracht 49
3512 HE Utrecht

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.

Is het mogelijk de concept statutenwijziging alvast toegezonden te krijgen?

Gaarne wil ik mij aanmelden voor de alv.

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen