Reflectie op toezicht in de VVT

10 jul
Locatie: Online
Tijd: 10:00 tot 11:00
Type: OverigHet behoeft geen betoog dat de VVT-sector de afgelopen maanden geconfronteerd is geweest met een rollercoaster aan gebeurtenissen en ontwikkelingen. De corona-crisis heeft ingrijpende gevolgen gehad, zowel voor de cliënten en hun familieleden en kennissen, als voor het zorgpersoneel, het management en de toezichthouders.

Eigen weg moeten vinden
De afgelopen maanden zijn u en uw collega-toezichthouders geconfronteerd met tal van ingewikkelde vraagstukken en thematieken. Zoals: de bezoekregeling, ernstig zieke cliënten, sterfgevallen, gebrek aan beschermingsmiddelen, familieleden die hun frustraties via de pers naar buiten brengen.  Veranderende situaties die razendsnelle besluitvorming vereisten naast de aanzwellende roep om minder strenge regels.

Gegeven de beperkte mogelijkheden voor contact en uitwisseling met andere toezichthouders, is dit voor de meesten van u een relatief geïsoleerd zoekproces geweest. Ieder van u heeft samen met de andere leden van uw raad van toezicht vooral zelf een eigen weg moeten zien te vinden.

En nog steeds zijn de crisis en de gevolgen ervan niet voorbij. Zowel familieleden, cliënten als het zorgpersoneel zijn flink vermoeid geraakt door alles wat er de afgelopen maanden is gebeurd. De frustraties nemen hier en daartoe. Lontjes worden korter.

Tijd voor een reflectieve pitstop
Er blijkt er een grote behoefte te zijn om te reflecteren op de actualiteit en op wat er allemaal gebeurd is: ‘Wat is ons eigenlijk overkomen?’. ‘Hebben we het wel goed gedaan’? ‘Hoe hebben we het spel met de bestuurder gespeeld en wat betekent dit voor onze onderlinge relaties?’ En stel er komt een tweede coronagolf: ‘Zouden we het wéer zo doen, zoals we het nu gedaan hebben?’ Maar ook: ‘Hebben we de afgelopen periode als toezichthouders wel de juiste toegevoegde waarde gehad?’ 

In de digitale dialoog sessie wordt gehoor gegeven aan de behoefte om met elkaar in gesprek te gaan over alles wat er de afgelopen periode is gebeurd. Wat kunnen we van elkaar leren? Welke emoties, twijfels en onzekerheden hebben we ervaren? Ervoeren uw collega’s die ook? Hoe hebben we daarop gereageerd? En wat kunnen we, gegeven de reflectie op onze ervaring doen, om ons voor te bereiden op een eventuele tweede golf?

Op 10 juli om 10.00 uur vindt de digitale dialoog sessie plaats.

Voor deze digitale dialoog sessie zijn alle toezichthouders uit de VVT-sector zijn uitgenodigd. Tijdens dit gesprek gaan we als collega-toezichthouders onderling met elkaar onze ervaringen uitwisselen, lessen trekken en gezamenlijk uit proberen te komen op relevante en praktisch bruikbare conclusies.

Als u zich aanmeldt, dan ontvangt u voor 10 juli een link. Als u deze aanklikt, komt u in een digitale omgeving waar u (anoniem) met uw collega’s in gesprek kan gaan. In totaal neem dit gesprek 1 uur in beslag. Daarna krijg u een email met enkele vragen. Het invullen daarvan kost u ongeveer 15 minuten.

De analyseresultaten zullen zo snel mogelijk aan u worden teruggekoppeld. Ook gaat er een zogeheten thinkshop plaatsvinden waar er samen met een groep toezichthouders nader in wordt gegaan op de implicaties van de resultaten van de chat-sessie en de email. De datum hiervan moet nog worden vastgesteld, maar u bent bij deze alvast uitgenodigd!

Ontwerpteam
Tijdens de digitale dialoog sessie zullen we een aantal thematieken aan u voorleggen. Deze zullen fungeren als startpunten voor uw verdere discussies. Deze thematieken (en de details van de opzet en uitvoering van de dialoog) zijn vastgesteld door een zogeheten Ontwerpteam. Dit team, onder leiding van prof. dr. Thijs Homan, emeritus-hoogleraar bij de Open Universiteit Nederland (https://thijs-homan.nl/) bestaat uit de volgende collega-toezichthouders:

Aad Koster (Vz. rvt Beweging 3.0, Lid rvt Stichting Zorgbalans, vz. bestuur NVTZ)
Albert Kerssies (Vz. rvt Profila Zorg, Dir. Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties)
André Hengeveld (Vz. rvt Annenborch, branche ambassadeur kleine(re) VVT NVTZ)
Hein Griffioen (Vz. rvt Stichting Cardia)
Iske ter Haar (Vz. rvt de Gelderhorst, Lid rvt Florence, Lid rvt Ixta Noa)
Karin Runia (lid rvt Zorggroep Noorderboog, lid rvt Stichting Carinth-Reggeland, Vz. rvt Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, lid expertgroep Zienderogen Beter III NVTZ)
Katherine Diaz (Lid rvt SWV Kindkracht, onderzoeker governance, branche ambassadeur Jeugd NVTZ)

Daarnaast uit enkele collega’s van het NVTZ bureau:
Ans Verstraeten (Adjunct Directeur)
Monique Wijnties (Beleidsmedewerker werkvelden VVT)
Matthijs Zwier (Kwartiermaker Gebiedsgericht Samenspel)

En ten slotte uit drs. Mario Kieft (collega van Thijs Homan).

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Jenny Drost

Ik heb mij aangemeld.

Wanneer komt de link?

Henk Jeukens

Aanmelden lukt alleen als je ingelogd bent! Dan zie je een melding dat je aangemeld bent. Het niet ingelogd "aanklikken" lijkt niet tot de gewenste aanmelding te leiden.   

Ik heb mij ook aangemeld en nog geen link ontvangen.

Goedemorgen 

Ik heb ook nog geen link ontvangen 

Het wordt krap tijd om nog in te loggen

Ook ik heb nog geen link ontvangen. Helaas....

Geen link ontvangen?

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen