Activiteit

Bijeenkomst voor kennisinstituten, beroepsorganisaties en belangenorganisaties

03 maa
Locatie: PGO Support
Tijd: 14:00 tot 17:00
Type: Bijeenkomst

Aanleiding

U bent toezichthouder bij een organisatie die intensief betrokken is bij de zorgsector. Echter, deze organisatie verleent geen directe zorg. Daardoor hebt u soms andere vragen dan toezichthouders van zorgorganisaties. Daarom willen voor we voor deze organisaties in het eerste kwartaal van 2020 een bijeenkomst organiseren. De inhoud en thema’s van deze bijeenkomst zijn naar voren gekomen uit een enquête, die onder leden van de NVTZ is uitgevoerd, zodat deze aansluiten bij uw behoefte als toezichthouder.

Praktische informatie

 • Datum: 3 maart 2020
 • Deelnemersaantal: max. 45
 • Tijdindicatie: 13:30 inloop; programma van 14:00 – 17:00 uur (aansluitend buffet tot 18:00 uur)
 • Locatie: PGO Support, Daltonlaan 600, 3584 BK Utrecht
 • Kosten: Voor leden van de NVTZ is de bijeenkomst gratis, voor toezichthouders die geen lid zijn van de NVTZ geldt een deelnamebedrag van € 95,00.

Thema

Het thema van de werkconferentie is ‘Toezicht op de kwaliteit van dienstverlening’ in een brede zin.  Het thema kwam naar voren uit een enquête onder leden van de NVTZ, waarbij door 100% van de respondenten werd aangegeven dit redelijk tot heel erg van belang te vinden.

Programma

14:00-14:15 Opening en welkom

14:15-15:00 Jaap Winter

15:00-15:15 Pauze

15:15-16:15 Workshops

16:15-16:30 Pauze

16:30-17:00 Vervolg

 • Terugkoppeling van workshops
 • Waarde instituten bij elkaar
 • Welk vervolg zou men willen geven

Programma werkconferentie inhoudelijk

We beginnen de middag met een opening door Lottie van Starkenburg (vz. RvT PGO Support) gevolgt door een inhoudelijke bijdrage van Jaap Winter (Professor of Corporate Law, Governance and Behaviour aan de VU, Partner at Phyleon leadership & governance). Na deze introductie verdelen we ons in drie subgroepen (workshops), geleid door leden van de NVTZ:

 • Klant. Wie is eigenlijk je klant? Welke spanning zit er tussen je financier, de afnemer van je diensten en de burger? Door: Thessa van der Windt
 • Instrumentarium. Welke instrumenten gebruik je om toezicht te houden op kwaliteit? Welke informatie heb je nodig en hoe kom je daaraan? Welke instrumenten heb je en hoe zet je die in? Ga je bijvoorbeeld op werkbezoek en zo ja hoe? Door: Lottie van Starkenburg
 • Bestuurder. Hoe voer je het goede gesprek met de bestuurder over kwaliteit? Hoe agendeer je kwaliteit en welke vragen stel je aan de bestuurder? Welke verschillen ontstaan door de andere context? Door: Hein Griffioen

Reflectie

We kijken naar mogelijkheden voor het ‘vangen’ van de output, schriftelijk of juist meer artistiek? Aan het eind van de bijeenkomst willen we graag met elkaar even korte terugblik doen naar de invulling. De waarde bepalen van het met elkaar delen. De mogelijkheden voor vervolg en de overige thema’s die belangrijk gevonden werden in de enquête.

Daarnaast willen we verkennen of er een optie is om een kleine uitgave te maken ‘hoe doen jullie dat?’ naar aanleiding van de werkconferentie. Hier is ruimte voor en kan op verschillende manieren. Hiermee kunnen we de impact vergroten van hetgeen tijdens de werkconferentie met elkaar gedeeld is.

Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via deze link.

Het is ook mogelijk om met meerdere toezichthouders uit uw raad aan deze bijeenkomst deel te nemen.

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen