Activiteit

Regiobijeenkomst Overijssel

16 okt
Tijd: 15:30 tot 18:00
Type: Bijeenkomst


Bestuur en Toezicht 2019

Het wetsvoorstel Wet Bestuur en Toezicht-2019 (WBT-2019) is onlangs in de Tweede Kamer behandeld. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de werkzaamheden van de Commissie Halsema en beoogt de kwaliteit van het bestuur en het toezicht in (o.a.) de zorgsector voor de vereniging, de stichting en de coöperatie te verbeteren.

Op woensdag 16 oktober 2019 verdiepen wij ons samen met Joost Kramer (jurist, bedrijfskundige en faculty-member van de NVTZ) in dit wetsvoorstel. Hoe verhoudt de WBT-2019 zich tot de WBT-2013? Tot de Governancecode Zorg 2017? Tot de nieuwe WTZi? En tot de relatie intern (RvT) en extern (IGj) toezicht? Kortom, wat betekent dit wetsvoorstel voor u als toezichthouder in zorg en/of welzijn?

Vanwege de vele deelonderwerpen zal deze bijeenkomst bestaan uit een algemene inleiding, kennisoverdracht en de (doorlopende) gelegenheid tot het stellen van vragen. Deelonderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer: het "puntensysteem" (beperking van het aantal bestuurs- en toezichtsfuncties), streefcijfer 30% diversiteit, uniforme grondslag RvB en RvC (verdwijnt de RvT?), een uniforme norm voor de taakvervulling door bestuurders en commissarissen, harmonisatie ontslag bestuurder, aansprakelijkheid, ontslag door de rechtbank etc.

Indien er (andere) deelonderwerpen zijn die uw speciale interesse hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk deze op voorhand door te geven aan Lilian Kraan (Regioambassadeur Overijssel) via nvtzregio.ov@gmail.com.

Praktische informatie
Datum:      woensdag 16 oktober 2019
Tijd:            15.00 uur inloop
                   15.30 uur start bijeenkomst
                   17.30 uur soep en broodje
Locatie:      Stiching Woon- en Zorgcentrum Friso, Rustweg 1 te Almelo
Kosten:       NVTZ leden geen, niet leden €95

Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden als u bent ingelogd. Heeft u nog geen profiel? Registreer u eerst dan voor onze website.

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.

Deze bijeenkomst valt samen met het werkatelier en derhalve ben ik verhindert. Wel zeer geinteresseerd en derhalve de vraag of er een verslag of presentaties toegezondfen kunnen worden (ook aan de niet deelnemer)

Roelof Timmer

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen