Activiteit

Regiobijeenkomst Overijssel

26 jun
Tijd: 15:30 tot 17:30
Type: Bijeenkomst

Thema: Bestuur en Toezicht 2019

Het wetsvoorstel Wet Bestuur en Toezicht-2019 (WBT-2019) wordt in mei 2019 in de Tweede Kamer behandeld. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de werkzaamheden van de Commissie Halsema en beoogt de kwaliteit van het bestuur en het toezicht in (o.a.) de zorgsector voor de vereniging, de stichting en de coöperatie te verbeteren.

Op woensdag 26 juni 2019 verdiepen wij ons samen met Joost Kramer (jurist, bedrijfskundige en faculty-member van de NVTZ) in dit wetsvoorstel. Hoe verhoudt de WBT-2019 zich tot de WBT-2013? Tot de Governancecode Zorg 2017? Tot de nieuwe WTZi? En tot de relatie intern (RvT) en extern (IGj) toezicht? Kortom, wat betekent dit wetsvoorstel voor u als toezichthouder in zorg en/of welzijn?

Vanwege de vele deelonderwerpen zal deze bijeenkomst bestaan uit een algemene inleiding, kennisoverdracht en de (doorlopende) gelegenheid tot het stellen van vragen. Deelonderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer: het "puntensysteem" (beperking van het aantal bestuurs- en toezichtsfuncties), streefcijfer 30% diversiteit, uniforme grondslag RvB en RvC (verdwijnt de RvT?), een uniforme norm voor de taakvervulling door bestuurders en commissarissen, harmonisatie ontslag bestuurder, aansprakelijkheid, ontslag door de rechtbank etc.

Indien er (andere) deelonderwerpen zijn die uw speciale interesse hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk deze op voorhand door te geven aan Lilian Kraan (Regioambassadeur Overijssel) via nvtzregio.ov@gmail.com.


Programma
15.00 uur  Inloop

15.30 uur  Start bijeenkomst
17.30 uur  Soep en broodje

 


Praktische informatie

  • Datum: woensdag 26 juni 2019

  • Tijd: 15.30 - 17.30 uur (inloop vanaf 15.00 uur, na afloop zijn er soep en broodjes)

  • Locatie: Stichting Woon- en Zorgcentrum Friso, Rustweg 1 te Almelo

  • Kosten: geen kosten voor NVTZ leden, voor niet leden bedragen de kosten € 95


Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden als u bent ingelogd. Heeft u nog geen profiel? Registreer u eerst dan voor onze website.

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.

Plenair debat in de Tweede Kamer over Bestuur en Toezicht staat nu op maandag 27 mei. Uiteraard wordt de acutaliteit meegenomen.

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen