Activiteit

Werkatelier Methodische Reflectie

12 feb
Tijd: 16:00 tot 20:00
Type: Bijeenkomst

Een goede raad van toezicht stelt steeds de vraag: "Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?" Door stil te staan en te reflecteren op ervaringen en processen kunnen toezichthouders ook leren van de praktijk en zo verder professionaliseren. Steeds meer wordt verwacht dat raden van toezicht in staat zijn reflectie op het eigen functioneren in de praktijk toe te passen. Om met Berthold Brecht te spreken: “Ik sta even stil en dat is een hele vooruitgang.” En dat geldt ook voor raden van toezicht!

Een reflectieve houding vormt het hart van goed toezichthouderschap en is meer dan alleen maar een methode, hoewel dit wel helpt om een reflectieve houding in te nemen. Reflecteren en leren van ervaring lijkt gemakkelijk maar is dat niet. Het vergt moed en de nodige veiligheid om zich daadwerkelijk kwetsbaar op te stellen. Het gaat om de overtuiging dat ook een ervaren toezichthouder kan blijven leren van fouten en nieuwe inzichten.

Het gebruikmaken van een vorm van reflectie is onderdeel van het programma ‘Goed Toezicht’. In dit programma wordt van raden van toezicht gevraagd gebruik te maken van een vorm van reflectie. Het regelmatig toepassen van een vorm van reflectie kan de raad helpen om anders naar zichzelf te kijken. Een aantal raden van toezicht past al regelmatig een vorm van reflectie toe. Andere raden hebben de wens dit te doen, maar lopen hierbij tegen de vraag aan hoe je dit als raad in de praktijk aanpakt: Welke vormen van methodische reflectie zijn er? Welke methode past bij onze rvt en de aandachtspunten waar wij als raad op dit moment aan willen werken? En hoe passen wij deze methode succesvol toe?

 

Werkatelier Methodische Reflectie

U wilt reflecteren maar dit ook goed doen? Door samen met andere ervaren toezichthouders te leren, van elkaar en elkaars ervaringen? Door te doen, te delen en te inspireren?

Wij nodigen u graag uit voor het Werkatelier Methodische reflectie!

Het werkatelier wordt begeleid door Rixt Heegsma en Carla Dubbelman van Waarderend Toezicht. Waarderend Toezicht begeleidt en adviseert raden van toezicht en commissarissen, waarbij specifiek aandacht is voor het goede gesprek. De ambitie van Waarderend Toezicht is dat er nieuwe vormen van toezicht ontstaan die bijdragen aan de bedoeling van organisaties voor klanten en cliënten. In hun begeleiding staat niet alleen de theorie maar juist ook de praktijk centraal. Want toezichthouden is ook mensenwerk. Dit betekent dat de begeleiding altijd maatwerk is afhankelijk van de vraagstelling waarbij door gebruik te maken van actieve werkvormen altijd de interactie met deelnemers wordt opgezocht. Naast veel ervaring als bestuurder en consultant, zijn Heegsma en Dubbelman ook beiden actief als toezichthouder.

 

Bijeenkomsten

Het werkatelier beslaat vier dagdelen. Tijdens deze vier bijeenkomsten bieden wij u de nodige kennis aan en maakt u kennis met verschillende vormen van reflectie, maar is ook uw eigen praktijk een vertrekpunt. Ook wordt besproken hoe deze methodes in de praktijk kunnen worden toegepast, want het is de bedoeling dat u zelf in uw eigen toezichtspraktijk met het geleerde aan de slag gaat. In de derde en vierde bijeenkomst staat het leren en ervaren in de praktijk centraal: u bespreekt de succesfactoren, belemmeringen en resultaten van het toepassen van de reflectieve methode in de praktijk.

 

Praktische informatie

  • Voor wie: Het werkatelier is bedoeld voor toezichthouders van raden van toezicht in Noord-Nederland die een vorm van methodische reflectie willen toepassen in hun raad van toezicht.

  • Data: 3 juli 2019, 4 september 2019, 16 oktober 2019 en 12 februari 2020

  • Tijd: 16.00 tot 20.00 uur, inclusief lichte maaltijd

  • Waar: nader te bepalen locatie in Zwolle  

  • Kosten: € 750 of € 495 (omdat het Werkatelier Methodische Reflectie een pilot betreft kunnen we de bijeenkomsten aanbieden tegen een gereduceerd tarief van € 750. Wil u (of uw organisatie) een bijdrage leveren aan de realisatie van het Werkatelier door een bestuurssecretaris beschikbaar te stellen ter verslaglegging van één van de bijeenkomsten, dan zijn de kosten € 495).

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen