Activiteit

Regiobijeenkomst voor toezichthouders en bestuurders van kleine zorg-en welzijnsinstellingen in Zuid-Holland

03 okt
Tijd: 15:30 tot 19:00
Type: Bijeenkomst

Toezichthouders bij kleine(re) organisaties bevinden zich in een bijzondere positie. Ze hebben te maken met dezelfde thema’s die bij grotere organisaties spelen. Door de omvang van deze kleinere organisatie vragen deze thema’s zowel van de bestuurder als van de raad van toezicht veelal om een bijzondere behandeling en aanpak. Daarbij gaat het gesprek – misschien wel juist door de kleine schaal – nogal eens over wat bij de organisatie past, de (on)mogelijkheden van de lokale situatie en ‘voor wie we het doen’.

Eind vorig jaar is een eerste landelijke bijeenkomst voor raden van toezicht van kleine(re) organisaties georganiseerd. Dit past in het doelgroepenbeleid van de NVTZ. De deelnemers bleken graag een regionaal vervolg te zien. Inmiddels zijn regionale bijeenkomsten in Zeeland en de regio Noord (Friesland, Groningen en Drenthe) georganiseerd. Hierbij stond het specifieke karakter van toezicht houden bij een kleine organisatie centraal ( wat is anders, wat doe je anders, wat wordt er van je gevraagd en wat heb je daarvoor nodig ) en kwam ook het belang van het beschikken over een regionaal netwerk, naar voren.

Tijdens deze bijeenkomsten hebben toezichthouders verschillende casusposities aan de orde gesteld. Denk hierbij aan overname-problematiek, coaching van bestuurder(s) door (ex)leden RvT, aanbestedingen bij gemeenten met een toenemend eisenpakket van die gemeente e.d.

Als vervolg op deze bijeenkomsten organiseert de NVTZ op donderdag 3 oktober 2019 in de regio Zuid-Holland een regionale bijeenkomst voor raden van toezicht van kleine(re) organisaties. Omdat ook de inbreng van de (directeur-) bestuurder van belang is, wordt u dan ook uitgenodigd uw (directeur-)bestuurder hierbij te betrekken en indien mogelijk mee te nemen. Gelieve dit door te geven door middel van een mail naar bureau@nvtz.nl. En wanneer u een casus wilt inbrengen, geven wij u daarvoor graag de gelegenheid. Laat het ons weten!

Praktische informatie
Programma
De middag wordt begeleid door Frits Hendriks, NVTZ regioambassadeur voor de regio Zuid-Holland en Zeeland en André Hengeveld, NVTZ brancheambassadeur kleine instellingen.
Datum: 3 oktober 2019
Tijd: 16.00-18.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur, vanaf 18.00 uur netwerkborrel + hapje)
Plaats: Westcord Hotel (A13, naast Ikea Delft)        

Kosten

Gratis voor leden van de NVTZ, voor niet leden bedragen de kosten € 95.

Groep Kleine(re) instellingen
Binnen de groep ‘Kleine(re) instellingen’ op deze website vindt u meer informatie voor toezichthouders bij kleinere organisaties en kunt u zelf informatie delen. U kunt zich voor deze groep aanmelden als u nog geen lid bent.

Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden als u bent ingelogd. Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan eerst voor onze website.

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen