Algemene Ledenvergadering NVTZ

13 jun
Locatie: Paushuize
Tijd: 14:00 tot 19:00
Type: Overig

Donderdag 13 juni vindt de 46e Algemene Ledenvergadering van de NVTZ plaats. Eerdere jaren werd voorafgaand aan de ALV een inhoudelijk programma rond een bepaald thema georganiseerd. Het bestuur en bureau hebben dit jaar gekozen voor een andere opzet van het inhoudelijke deel en hopen dat de leden daarin een actieve rol in willen spelen.    

Om 18.00 uur ronden we de ledenvergadering af en staat er een warm en koud buffet met een drankje klaar, zodat het gesprek kan worden voortgezet.

 

In gesprek over de koers van de vereniging

Middels een andere opzet van de ALV hopen bestuur en bureau de interactie met en tussen leden onderling te vergroten, om zo te komen tot een gesprek over de koers van de vereniging.  

Toezichthouden in zorg en welzijn is een dynamische activiteit in een sector die wordt gekenmerkt door diverse (sub)branches en instellingen variërend van zeer klein tot zeer groot. Een divers ledenbestand maakt ook dat men verschillende verwachtingen heeft van de vereniging. Een aantal interviews met leden vorig jaar, maakte duidelijk dat de behoeften van leden divers zijn; sommige leden hebben bijvoorbeeld vooral behoefte aan inspiratie en verdieping, waar andere leden meer waarde hechten aan een goed georganiseerd en duidelijk aanbod van cursussen over concrete vragen van de toezichthouder.  

De ALV speelt een centrale rol in het maken van keuzes en het expliciteren van behoeften. De ALV is namelijk niet alleen een middel om concrete behoeften in kaart te brengen, maar maakt ook onderliggende (conflicterende) waarden zichtbaar. Het gesprek hierover voeren is minstens zo belangrijk als de uiteindelijke keuzes die worden gemaakt. Vandaar dat bestuur en bureau middels deze (nieuwe) opzet het gesprek hierover proberen te stimuleren.  

 

Wat kunt u verwachten? 

Drie sprekers verzorgen een korte inleiding over geluiden die bestuur en bureau opvangen in de vereniging, nieuwe inzichten in de wetenschap en veranderingen in de samenleving. De presentaties dienen als aanzet tot een gesprek wat aan diverse tafels gevoerd zal worden tussen leden, bestuur en bureau. Na een pauze worden in dezelfde opzet de verenigingsgerelateerde agendapunten besproken. 

 

Sprekers 

In het eerste deel van de ALV, zullen drie sprekers een korte inleiding verzorgen over de veranderingen die zij waarnemen binnen zorg en welzijn, elk vanuit een andere invalshoek: 

  • Iris Hendriks – beleidsmedewerker NVTZ - vertelt op basis van verschillende bronnen, over de thema’s die  leden van de NVTZ bezighouden.   

  • Katherine Diaz - adviseur, trainer en onderzoeker op het gebied van governance – vertelt over nieuwe wetenschappelijke inzichten op dit gebied.  

  • Matthijs Zwier – adviseur bij Raedelijn en kwartiermaker bij NVTZ op het gebied van de branches – vertelt over ontwikkelingen in de samenleving.  

 

Programma

  • 14:00 – 14:30 uur: inloop 

  • 14:30 – 16:30 uur: eerste deel: in gesprek over de koers van de vereniging 

  • 16:30 – 16:45 uur: pauze 

  • 16:45 – 18:00 uur: tweede deel: inhoudelijke agendapunten

  • 18:00 – 19:00 uur: borrel en buffet 

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen