Activiteit

Regiobijeenkomst voor toezichthouders en bestuurders van kleine zorg-en welzijnsinstellingen in Zeeland

21 feb
Tijd: 15:00 tot 18:00
Type: Bijeenkomst

Op 3 oktober 2018 heeft een landelijke bijeenkomst plaatsgevonden waarin het specifieke karakter van toezicht houden bij een kleine(re) VVT-instellingen centraal stond: wat is anders, wat doet u anders, wat wordt er van u gevraagd en wat heeft u daarvoor nodig.

Het ging onder andere om het zelfstandig blijven van kleine instellingen (strategische positie), de sterk lokale hechting, het scherp letten op rolvastheid en de vaak minder aanwezige bestuurlijke ondersteuning.

Dit vraagt veelal om een bijzondere behandeling en aanpak. Daarbij gaat het gesprek vaak ook over wat bij de organisatie past, de mogelijkheden van de lokale situatie en ‘voor wie we het doen’.

Tijdens bovengenoemde bijeenkomst bleek een sterke behoefte te bestaan aan regionale ondersteuning en gaven de deelnemers aan graag vervolgbijeenkomsten op regionaal niveau te zien.

Daarom wordt een eerste regionale bijeenkomst voor deze specifieke groep instellingen uit Zeeland georganiseerd op donderdag 21 februari 2019 van 15.00-18.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur) bij Van der Valk Hotel Middelburg. Aansluitend is er een hapje en drankje en infomeel de gelegenheid elkaar beter te leren kennen.     

De bijeenkomst wordt begeleid door André Hengeveld, brancheambassadeur NVTZ voor kleine Instellingen en als middagvoorzitter zal Frits Hendriks optreden. Hij is de regio(netwerk)ambassadeur NVTZ voor Zeeland en Zuid-Holland.

Aan een bestuurder en een toezichthouder wordt gevraagd om over bovenvermelde zaken hun visie te geven. Uit de discussie die daarover met elkaar zal plaatsvinden zal worden gepoogd conclusies, aanbevelingen en ook afspraken te formuleren.                                       

Kosten
Gratis voor leden van de NVTZ, voor niet leden bedragen de kosten € 95.

Groep Kleine(re) instellingen
Binnen de groep ‘Kleine(re) instellingen’ op deze website vindt u meer informatie voor toezichthouders bij kleinere organisaties en kunt u zelf informatie delen. U kunt zich voor deze groep aanmelden als u nog geen lid bent.

Aanmelden

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden als u bent ingelogd. Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan eerst voor onze website.
U wordt uitgenodigd uw bestuurder mee te nemen. Gelieve dit door te geven door middel van een mail naar communicatie@nvtz.nl

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankOpleidingenGoed Toezicht Inloggen