Activiteit

Nieuwe financiële verantwoordelijkheid

07 maa
Type: Congres

Nieuwe financiele verantwoordelijkheid

De organisatie van de zorg verandert continu en daarmee nemen ook de eisen aan financiële verantwoording, ook naar de samenleving, toe. Traditionele geldschieters hebben gezelschap gekregen van nieuwe partijen. Banken verlangen meer commitment en visie van bestuur en toezichthouders. Financiële arrangementen met verzekeraars worden inhoudelijker en krijgen een horizon van meerdere jaren. Ook gemeenten stellen nieuwe verantwoordingsvragen. Tegelijkertijd schept de NZa een nieuw toezichtkader.

Tijdens het congres Nieuwe financiële verantwoordelijkheid van Zorgvisie en de NVTZ kijken we met name naar het financiële speelveld van zorgorganisaties, zoals het Waarborgfonds, de NZa, banken, het Rijk, de gemeenten, zorgverzekeraars en accountants. De verschillende externe (financiële) belanghebbenden worden belicht en de belangrijkste aandachtspunten worden onder de loep genomen.

 • maak kennis met de belangrijkste trends op financieel gebied

 • leer wat de belangrijke financiële belanghebbenden van u vragen

 • leer welke financiële beleidsthema’s de komende jaren leidend zijn zodat u tijdig kunt anticiperen

 • leer waarover u moet sparren met de leden van de raad van bestuur

 • krijg inzicht in nieuwe toezichtskader van de NZa: uw rol verandert

 

Sprekers

 • Michel van Schaik, directeur Gezondheidszorg Rabobank, legt uit waarom hij eigenlijk alleen wil financieren als een zorgorganisatie zijn maatschappelijke rol wil waarmaken.

 • Herman Bellers, directeur van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ), gaat in op de vraag wanneer een raad van toezicht nu een actieve (contact opnemen, in gesprek treden) of juist passieve rol (meekijken, ondersteunen, adviseren) moet vervullen in het contact met de raad van bestuur.

 • Marjo Vissers, divisievoorzitter Zorg, Coöperatie VGZ, neemt ons mee in de eisen van de zorgverzekeraar aan intern toezicht en de gevolgen van de uit de politiek en maatschappelijk gevoelde noodzaak om de kosten van onze gezondheidszorg in de hand te houden.

 • Marius Buiting, We staan voor een grote opgave om met onze organisaties beter aan te sluiten bij wat er in de praktijk werkelijk nodig is en hoe we dat beter kunnen doen. Dat vraagt een andere besturing – en dus Anders Vasthouden – maar zeker ook ander toezicht en anders verantwoorden.

 • Ruud Klarenbeek, directeur/bestuurder, JP van den Bent stichting, geeft een praktijkvoorbeeld van anders verantwoorden. Steeds teruggaan naar de bedoeling en daarbij de afweging maken of dat wat je doet ondersteunend is aan het primaire proces.

> Lees meer informatie over de sprekers

 

Trendsessies

 1. Modernisering naar menselijke maat`` Waar staan we dan?

 2. Financiële prikkels en innovatie in de copd zorg

 3. Risicomanagement

 4. Relatie MSB en RvT

 

Programma

 • 09.00 uur:  Ontvangst

 • 09.30 uur:  Opening van de dag door dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen

 • 09.45 uur:  Visie van de bank, door Michel van Schaik, directeur Gezondheidszorg Rabobank

 • 10.15 uur:  Waarborgfonds voor de Zorgsector, door Herman Bellers, directeur van het Waarborgfonds voor de Zorgsector

 • 10.45 uur:  Nieuw toezicht op good governance, spreker volgt

 • 11.15 uur:  Ochtendbreak

 • 11.45 uur:  Financiële verantwoording aan gemeente in het kader van aanbesteding, spreker volgt

 • 12.15 uur:  Eisen van de zorgverzekeraar aan intern toezicht, door Marjo Vissers, divisievoorzitter Zorg, Coöperatie VGZ

 • 12.45 uur:  Lunch

 • 13.45 uur:  Trendsessies

 • 15.15 uur:  Middagbreak

 • 15.45 uur:  Anders verantwoorden. Doorbreek de regelzucht! Door Marius Buiting

 • 16.15 uur: Praktijkcase: anders verantwoorden, slimme langdurige contracten, door Ruud Klarenbeek

 • 16.45 uur:  Afsluiting van de dag met aansluitende borrel

 

Kosten

Het tarief is BTW vrij

 • Tarief leden NVTZ: € 399

 • Regulier tarief: € 499

> Bekijk alle informatie over kosten en annuleren

 

                                      Aanmelden

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
ThemabankOpleidingenGoed Toezicht Inloggen