Activiteit

Governance colleges

13 jun
Type: Seminar

Enkele keren per jaar organiseren de NVZD, de NVTZ en Avicenna Academie voor Leiderschap gezamenlijk de Governance Colleges: diepgaande en kritische colleges over zorg- en samenlevingsvraagstukken, waarin thema’s met betrekking tot Goed Bestuur centraal staan. Dit wordt gecombineerd met onderlinge ontmoeting tussen bestuurders en toezichthouders in functie. In elk college staat een actueel thema centraal, waarover twee topsprekers hun licht zullen laten schijnen. De Governance Colleges zijn bedoeld voor bestuurders en toezichthouders in functie, die op zoek zijn naar inspiratie, reflectie en ontmoeting.

 

Governance College 13 juni: Democratisering bij besturing en toezicht op zorgorganisaties

Het derde Governance College heeft als thema ‘Democratisering bij besturing en toezicht op zorgorganisaties’.
Democratisering, of de behoefte aan medezeggenschap en medebesluitvorming vanuit vele geledingen, is alsmaar groeiende. Het vindt alom in de samenleving plaats. Burgers, cliënten en medewerkers roeren zich meer en meer en willen inspraak en medezeggenschap. Ook de toegang tot en ontsluiting van de vele informatiebronnen zorgen ervoor dat de burger zich beter kan laten informeren dan ooit. Professionals en bestuurders bemerken dat hun informatiepositie minder exclusief is. Minderheden willen gehoord worden en vinden nieuwe communicatiekanalen om hun boodschap over de ‘bühne’ te krijgen. Deze verandering kent meerdere facetten. In ieder geval is het voor velen een zoektocht om tot een uitgebalanceerd werkend geheel te komen. Zowel vanuit cliënt- of patiëntperspectief, vanuit de zorgprofessional als op organisatieniveau en voor toezicht en bestuur.
In dit Governance College staan we stil bij onder welke voorwaarden democratie en inspraak juist tot hun recht kunnen komen en hoe je daar als bestuur en toezichthouder invulling aan kunt geven.
Gekozen is om dit vanuit een tweetal invalshoeken te agenderen. Prof. Paul Scheffer zal zijn licht doen schijnen over de voorwaarden voor een werkbare democratie. Vervolgens zal Sandra Bouckaert vertellen over de methode ‘Deep democracy’, een aanpak die in veel organisaties en contexten werkzaam is gebleken.

> Meer informatie vindt u op governancecolleges.nl

Governance colleges

 

Kosten

  • Losse deelname voor één persoon € 195

  • Met twee personen vanuit een organisatie waarvan één in de functie van bestuurder en één in de functie van toezichthouder € 325

  • Losse deelname voor twee personen € 345

  • Losse deelname voor drie personen € 475

BTW is niet van toepassing.

 

Aanmelden

U kunt zich voor het governance college aanmelden via governancecolleges.nl

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen