Activiteit

Algemene Ledenvergadering voorjaar

07 jun
Locatie: Paushuize
Tijd: 14:00 tot 19:00
Type: Bijeenkomst

Inhoudelijk programma

Diversiteit: de waarde van het verschil

Voorafgaand aan de ALV is er een inhoudelijk programma met als thema Diversiteit: de waarde van het verschil, als onderdeel van het lustrumthema ‘Van waarde blijven?’. Er is onder andere aandacht voor diversiteit in cultuur, leeftijd en context. Naast een plenaire inleiding is er tijdens dialoogtafels gelegenheid om over deze onderwerpen met elkaar in gesprek te gaan.

Meer informatie over het inhoudelijk programma volgt.

 

Algemene Ledenvergadering
Aansluitend vindt de ledenvergadering plaats. Op de voorlopige agenda staan:

 • notulen van de ledenvergadering van 16 november 2017

 • ingekomen stukken en mededelingen

 • voortgang programma Goed Toezicht

 • bestuursverslag en jaarrekening 2017

  • vaststellen van het bestuursverslag 2017

  • vaststellen van de jaarrekening 2017

  • decharge van het bestuur over 2017

 • rondvraag

 

Voorlopig programma

 • 14:00u – 14:30u: inloop

 • 14.30u – 15.30u: plenair programma

 • 15.45u -  17.00u: dialoogtafels

 • 17.00u – 18.00u: algemene ledenvergadering

 • 18.00u – 19.00u: borrel en buffet

 

Buffet
Na afloop van de ledenvergadering kunnen de aanwezigen gebruik maken van een warm en koud buffet en het gesprek voortzetten.

 

Aanmelden
Leden van de NVTZ kunnen zich voor deze bijeenkomst aanmelden als ze zijn ingelogd. Heeft u nog geen profiel? Registreer u eerst dan voor onze website.

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.

Tot mijn spijt kan ik die dag niet bij de ALV aanwezig zijn. De dag ondersteun ik leden van de Tweede en Eerste kamer bij het hebben van (bijzondere)stagiares, de zgn. Prokkel-stage. Alle stagiaires hebben een verstandelijke beperking. Een fantastisch gebeuren voor "beide" partijen.

Organisatie: Huize St. Franciscus
Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
ThemabankOpleidingen Inloggen