Activiteit

Tweede bijeenkomst Vernieuwing in Toezicht

09 maa
Locatie: AtoomClub Zwolle
Tijd: 09:30 tot 16:30
Type: Bijeenkomst

Vernieuwen in toezicht: uitnodiging werksessies

Participatie en zelforganisatie zijn begrippen die in zorg en welzijn niet meer weg te denken zijn. Het vormgeven aan deze begrippen in de dagelijkse praktijk heeft effect op de besturing van een organisatie en daarmee ook op uw rol als toezichthouder. Signalen van leden uit de praktijk bevestigen dat. De vernieuwde Governancecode bekrachtigt deze ontwikkeling nog eens extra door transparantie en samenwerking met stakeholders in deze code vast te leggen.

 

Gaat u mee op ontdekkingstocht ?

Als NVTZ zien we bij onze leden en in het land interessante experimenten die gericht zijn op vernieuwing in toezicht. Tegelijkertijd constateren we diverse knelpunten die remmend werken. Door als leden en vereniging nog meer gezamenlijk op te trekken en te delen kunnen we die knelpunten beter oplossen, waardoor het vernieuwen in toezicht meer en nadrukkelijker vorm krijgt. De NVTZ nodigt u dan ook van harte uit voor een serie van drie werksessies, verspreid over 1,5 jaar. In deze werksessies gaan we interactief aan de slag. Tussen deze sessies door houdt u contact met elkaar via een besloten digitaal platform. De NVTZ volgt de deelnemers tussen de sessies door en geeft waar nodig advies. Informatie uit deze sessies wordt zoveel mogelijk beschikbaar gesteld aan andere leden via het openbare deel van de website of via gerichte uitgaven. Resultaten en bevindingen van het totale traject worden gepresenteerd op het jubileumcongres bij het 25-jarig bestaan van de NVTZ.

 

Tweede bijeenkomst op vrijdag 9 maart

Op vrijdag 9 maart ontmoeten we elkaar bij de Atoomclub voor de eerste tussenstop op onze gezamenlijke reis. We staan deze dag met elkaar stil bij de volgende vragen:

  • Wat heb je opgehaald, wat ben je tegen gekomen de afgelopen periode en wat breng je vandaag?

  • Wat is nodig in jullie vernieuwingsproces zodat de informatie die jij opdoet verbreed en versterkt raakt? Wat hebben jij en je raad nodig om uit het dagelijkse proces te stappen?

  • Wat neem je mee op weg naar de volgende tussenstop en hoe ga je dit vorm geven?

 

Wat vragen wij van u als deelnemer?

Als u mee wilt doen aan deze ontdekkingstocht vragen wij ook actieve deelname van de Raad van Toezicht die u vertegenwoordigt. U brengt namelijk een concrete vraag vanuit uw eigen raad mee die het vernieuwen in toezicht raakt. Om deze ontdekkingstocht te laten slagen wordt de kennis en ervaring vanuit de werksessies als experiment in de eigen praktijk van de Raden van Toezicht toegepast en nader uitgewerkt. Dat betekent:

  • Vrijwillig meedoen, maar niet vrijblijvend

  • Mandaat om actief mee te werken aan het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden waarbij het resultaat niet altijd van tevoren vaststaat

  • Tijd om de werksessies van drie keer een dag bij te wonen

  • Ruimte om binnen de eigen raad aan de slag te gaan met het gekozen vraagstuk voor vernieuwing van toezicht

Trefwoorden: vernieuwing toezicht
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.

LS

Vraagje: waar en hoe laat is de 2e bijeenkomst Vernieuwing Toezicht op 9 maart?

Onder dank!

Chris Schaapman

+31652010368

Beste heer Schaapman,

Locatie en tijdstip van deze bijeenkomst zijn nog niet bekend. Zodra hier meer informatie over is zullen we dit z.s.m. op de website plaatsen.

Met vriendelijke groet,

Meike van Haperen

Organisatie: Xtra, Stichting Alphen op één lijn
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankOpleidingenGoed Toezicht Inloggen