Eerste bijeenkomst Vernieuwing in Toezicht

20 okt
Locatie: AtoomClub Zwolle
Tijd: 10:00 tot 16:00
Type: Bijeenkomst

Vernieuwen in toezicht: uitnodiging werksessies

Participatie en zelforganisatie zijn begrippen die in zorg en welzijn niet meer weg te denken zijn. Het vormgeven aan deze begrippen in de dagelijkse praktijk heeft effect op de besturing van een organisatie en daarmee ook op uw rol als toezichthouder. Signalen van leden uit de praktijk bevestigen dat. De vernieuwde Governancecode bekrachtigt deze ontwikkeling nog eens extra door transparantie en samenwerking met stakeholders in deze code vast te leggen.

 

Gaat u mee op ontdekkingstocht ?

Als NVTZ zien we bij onze leden en in het land interessante experimenten die gericht zijn op vernieuwing in toezicht. Tegelijkertijd constateren we diverse knelpunten die remmend werken. Door als leden en vereniging nog meer gezamenlijk op te trekken en te delen kunnen we die knelpunten beter oplossen, waardoor het vernieuwen in toezicht meer en nadrukkelijker vorm krijgt. De NVTZ nodigt u dan ook van harte uit voor een serie van drie werksessies, verspreid over 1,5 jaar. In deze werksessies gaan we interactief aan de slag. Tussen deze sessies door houdt u contact met elkaar via een besloten digitaal platform. De NVTZ volgt de deelnemers tussen de sessies door en geeft waar nodig advies. Informatie uit deze sessies wordt zoveel mogelijk beschikbaar gesteld aan andere leden via het openbare deel van de website of via gerichte uitgaven. Resultaten en bevindingen van het totale traject worden gepresenteerd op het jubileumcongres bij het 25-jarig bestaan van de NVTZ.

 

Eerste bijeenkomst: de start

De start van deze ontdekkingstocht vindt plaats op 20 oktober van 10.00 tot 16.00 uur bij de AtoomClub Zwolle (Hanzelaan 351, 8017 JM Zwolle). Reisbegeleider bij deze bijeenkomst is Aukje Nauta. Aukje is voormalig kroonlid van de SER en bijzonder hoogleraar duurzaamheid aan de UvA. Als partner bij het adviesbureau Factor 5 is zij aangesloten bij stichting PermanentBeta, een non-profitorganisatie die zelforganisatie en experimenten inzet als vormen waarmee je organisaties kunt inrichten voor de toekomst. Samen met enkele leden van deze organisatie zal zij ons naar verdieping van vernieuwende vraagstukken uit uw eigen praktijk leiden. Denk daarbij aan vragen zoals:

  • Wat vraagt vernieuwend toezicht van de persoon van de toezichthouder?

  • Realtime toezicht: blijf je terugkijken of ga je meekijken?

  • Klant in de boardroom: wie is die klant?

  • Uitdagingen en experiment voor toezichthouders in kleine organisaties gericht op behoud van eigen identiteit en kracht.

 

Wat vragen wij van u als deelnemer?

Als u mee wilt doen aan deze ontdekkingstocht vragen wij ook actieve deelname van de Raad van Toezicht die u vertegenwoordigt. U brengt namelijk een concrete vraag vanuit uw eigen raad mee die het vernieuwen in toezicht raakt. Om deze ontdekkingstocht te laten slagen wordt de kennis en ervaring vanuit de werksessies als experiment in de eigen praktijk van de Raden van Toezicht toegepast en nader uitgewerkt. Dat betekent:

  • Vrijwillig meedoen, maar niet vrijblijvend

  • Mandaat om actief mee te werken aan het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden waarbij het resultaat niet altijd van tevoren vaststaat

  • Tijd om de werksessies van drie keer een dag bij te wonen

  • Ruimte om binnen de eigen raad aan de slag te gaan met het gekozen vraagstuk voor vernieuwing van toezicht

 

Deelnemen

Wilt u met uw RvT deelnemen, meld u dan voor 10 oktober a.s. aan via onderstaande button. De werksessies zijn voor leden van de NVTZ gratis en worden iedere keer op verschillende locaties in het land gehouden in overleg met de deelnemers.

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.

Graag meld ik mij aan voor de sessie van 20 oktober.

mvg,

 

Jeroen Schackman

raad van Toezicht

Momentum GGZ Veldhoven

J.H. de Jonge

Ik zie er naar uit om deel te nemen aan de bijeenkomst van 20 oktober a.s.

Jan de Jonge

Raad van Toezicht

WELLZO Leeuwarden/MEE Drenthe

Ans Baars- Veldhuis

Helaas door ziekte verhinderd.

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen