Meldmaand Eerstelijn - Dilemma’s en kansen!

In een eerdere nieuwsbrief liet we u reeds weten dat de maand december omgedoopt is tot ‘NVTZ Meldmaand Eerstelijn’. Van de mogelijkheid om vraagstukken, dilemma’s of wensen te melden is...

1287

Leergang voor nieuwe toezichthouders

Wilt u zich, als nieuwe toezichthouder in de Zorg & Welzijn branche, verder bekwamen in de elementaire en actuele kennis, inzichten en vaardigheden rondom toezicht houden? Dan is ‘Leergang de...

1459

Bestuursvergadering 12 december 2019

12 december vond de laatste bestuursvergadering van dit jaar plaats. Onder leiding van haar kersverse voorzitter, Aad Koster, sprak het bestuur onder meer over de communicatiestrategie van de NVTZ...

869

Masterclass beantwoordt vier hoe-vragen over zorgvernieuwing

Persbericht Meestal staan  op congressen inhoudelijke vragen over zorgvernieuwing centraal: Welke zorgverschuiving en welk zorgpad betreft de vernieuwing? En wat is de meerwaarde daarvan...

675

Governance Programma: Boardroom Dynamics

In april 2020 start het Governance Programma: Boardroom Dynamics. Het programma wordt aangeboden door de Rijksuniversiteit Groningen. En is voor ervaren toezichthouders en bestuurders uit diverse...

676

Let op: verwijder foutieve mail!

Beste leden, Vanuit de vele telefoontjes naar de NVTZ blijkt dat er met gebruik van een van onze mailadressen (Mariette Vermeulen, bureau@nvtz.nl) een mail verstuurd is waarin wij een...

757

Lessen uit de eerste Challenge ‘Vernieuwing toezicht in Welzijn’

Lees de lessen van de 1e challenge in het Verslag van de Inspiratiedag op 6 december 2019 ter afsluiting van de eerste Challenge ‘Vernieuwing toezicht in Welzijn’

769

Toekomstgericht toezicht houden over de grenzen van de eigen organisatie heen!

De maand december is voor de gelegenheid omgedoopt tot ‘NVTZ Meldmaand Eerstelijn’.

2047

Inspiratiebijeenkomst ervaringsdeskundig perspectief

Op 22 november organiseerden de NVTZ en PGOsupport een bijeenkomst die in het teken stond van de plek van ervaringsdeskundigheid als één van de perspectieven van waaruit raden van toezicht (RvT)...

777

Indexatie Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp

Begin november 2019 is de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp voor 2020 gepubliceerd door het ministerie van VWS.

1364
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen