Algemene Ledenvergadering 4 juni 2020

Op donderdag 4 juni 2020 heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Aan deze online bijeenkomst heeft een groot aantal van onze leden deelgenomen.

64

Webinar beyond Covid-19 | Game changers en perspectief voor zorg en welzijn

In het webinar delen wij de inzichten die u als toezichthouder de mogelijkheid bieden om in uw eigen organisatie oog te hebben voor de fundamenten van een toekomstbestendige instelling.

262

Zorgvisiecongres 23 september 2020: Verbinding tussen toezichthouders en bestuurders in de zorg. Team aan top in roerige tijden.

Een goede samenwerking tussen toezichthouder en bestuur is een van de belangrijkste voorwaarden voor het functioneren van de governance binnen een zorgorganisatie. Dit is ook meteen een van...

90

Nieuw: ‘Zoek + Vind platform’ voor toezichthouders in zorg en welzijn

De Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en PMP slaan de handen ineen met een nieuw platform. Met het ‘Zoek + Vind platform’ faciliteren zij toezichthouders en...

110

Uitnodiging voor reflectie op toezicht in de VVT

Het behoeft geen betoog dat de VVT-sector de afgelopen maanden geconfronteerd is geweest met een rollercoaster aan gebeurtenissen en ontwikkelingen. De corona-crisis heeft ingrijpende gevolgen...

152

Corona dwingt toezichthouder tot de kern van verpleeghuiszorg

Wat betekent het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voor de rol van de raad van toezicht? Daarover verschijnt deze zomer een publicatie. Waar in het verleden kwaliteit vaak gekoppeld werd aan voor...

404

NVTZ gaat verhuizen en ALV digitaal

NVTZ gaat verhuizen Het zal u wellicht overvallen, maar het bestuur en de directie hebben in de afgelopen bestuursvergadering het besluit genomen ons kantoor op de Churchilllaan 11 te Utrecht...

371

Coronacrisis: Relevante informatie voor toezichthouders in zorg en welzijn

De crisis die nu gaande is, brengt op korte en lange termijn veel vraagstukken met zich mee die ook het interne toezicht aangaan. Middels een speciale pagina, probeert de NVTZ een overzicht te...

449

Online ontwikkelingen NVTZ Academie

Voor iedereen is de nieuwe situatie een situatie voor heroriëntatie. Zo ook voor de NVTZ Academie. We gaan ervan uit dat in ieder geval tot september er geen fysieke opleidingen worden gehouden....

295

Verslag werkatelier methodische reflectie

Het regelmatig toepassen van een vorm van reflectie kan raden van toezicht helpen om anders naar zichzelf te kijken. Een aantal raden reflecteert al regelmatig. Anderen hebben de wens dit te doen,...

180
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen