Toezicht & Corona

Actuele informatie voor toezichthouders over de Coronacrisis

Via deze pagina geeft de NVTZ een overzicht van informatie over corona, voor zover relevant voor toezichthouders zorg en welzijn. Mist u dingen of heeft u zelf iets wat u wilt delen, dan horen we dat graag. U kunt mailen naar communicatie@nvtz.nl of bellen: 030 737 00 85.

Inhoud

> Gevolgen van Corona
> Algemeen
> Informatievoorziening inspecties en andere overheidsinstanties
> Informatievoorziening branches
> Rol van de raad van toezicht ten tijde van corona
> Visie en strategie
> Werkgeversrol en hrm
> Financiën
> Juridische informatie
> Kwaliteit en inhoud
> Zorginhoud
> Podcast
> Archief

BLOG

Over goed toezicht praten is heel makkelijk, het goed doen is heel moeilijk - Aad Koster (lid Rvt Zorgbalans en voorzitter bestuur NVTZ 8-5-2020

NVTZ

Doorgang opleidingen NVTZ Academie - NVTZ Academie 24-03-2021
Thema pagina: Toezicht ten tijde van Corona - NVTZ 09-02-2021
Resultaten onderzoek; belevingen raad van toezicht in VVT in coronatijd - NVTZ 9-10-2020
Toezichthouden in tijden van Corona - NVTZ    17-6-2020
Corona dwingt toezichthouder tot de kern van verpleeghuiszorg - NVTZ 27-5-2020

GEVOLGEN VAN CORONA

If COVID-19 Never Goes Away, Can It Help Shape a Better Health System? (ihi.org) - IHI 28-10-2021
Pandemic & Disaster Preparedness Center bereidt straks beter voor op rampspoed - EUR 22-1-2021
A vision for a healthier European Union - EU januari 2021
Gommers: ‘Zomaar meer IC-bedden is geen goed toekomstplan’ - Skipr 13-1-2021
‘Covid versnelt transitie naar zorg thuis’ - Zorgvisie 12-1-2021
Na de pandemie komt betere zorg niet vanzelf - Zorgvisie 11-1-2021
Discussiestuk 'Zorg voor de Toekomst' - VWS januari 2021
Zorgtech in 2020: Crisis, discussie en ongekende doorbraken - Zorgvisie 29-12-2020
Het jaar van corona - CBS 28-12-2020
Tweede coronagolf ook zichtbaar in cijfers langdurige zorg - Nza 4-12-2020

ALGEMEEN

RVS: ‘Maak evenwichtige coronabesluiten’ - Zorgvisie 4-12-2020
Coronavirus richtlijnen - V&VN  
Acute zorg vòòr, tijdens en na corona - Guus Schrijvers  
Scientists who study complex systems offer solutions tot the pandemic - Nautilus  8-7-2020
Landelijke campagne tegen huiselijk geweld in coronatijd - Rijksoverheid  15-6-2020
Recente adviezen en blogs - RVS 14-4-2020


> Bekijk meer berichten over het thema algemeen.

INFORMATIEVOORZIENING INSPECTIES EN ANDERE OVERHEIDSINSTANTIES

Medicijninformatie het nieuwe coronavirus - CBG-MEB 12-2020
Publiekscampagne toekomst ouder worden - Actiz 2-10-2020
Kamerbrief over lessen coronamaatregelen gehandicaptenzorg - Rijksoverheid 1-9-2020
Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende ouderen; Reisadvies 2030 commissie Bos - Rijksoverheid  30-6-2020
Hoe gaan we om met privacy en de AVG tijdens de coronacrisis? - Autoriteit Persoonsgegevens (AP)  14-4-2020
Vragen en antwoorden coronavirus - Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)  14-4-2020
Toegang tot zorg tijdens Corona - Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)  14-4-2020
Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)  
Coronavirus COVID-19 - Rijksoverheid 14-4-2020

INFORMATIEVOORZIENING BRANCHES

Nieuw wereldwijd platform VaccineGuard ondersteunt covid-19 vaccinaties - Skipr 19-1-2021
COVID-19 dashboard verpleeghuiszorg - Actiz 24-11-2020
Alles over het coronavirus in de langdurende zorg - Vilans  
Algemene informatie - World Health Organization  
Coronakompas over kwaliteit van leven en samenleving tijdens de coronacrisis - SCP 30-10-2020
Tool: Handreiking Crisiscommunicatie - Waardigheid en trots 15-10-2020
Blog: Coronacrisis creëert momentum voor ict - Zorgvisie 14-10-2020
ActiZ checklist Covid-19 en ventilatie - Actiz 30-9-2020
IGJ complimenteert vvt op aanpak coronacrisis - Skipr 2-9-2020
Een exit strategie voor iedereen - VGN 2-6-2020
Valente - Branche Welzijn 8-5-2020
Subsidieoproep COVID-19 Programma (‘second wave’) open voor projectideeën  - ZonMw 7-5-2020

ROL VAN DE RAAD VAN TOEZICHT TEN TIJDE VAN CORONA

Coronacrisis biedt kansen voor waardegedreven toezicht - Nationaal Register 15-4-2020

VISIE EN STRATEGIE

Kuipers: corona versnelt netwerkvorming in ziekenhuiszorg - Skipr 15-1-2021
COVID-19: Contrastvloeistof voor verknipt en kwetsbaar zorgstelsel - Skipr 28-12-2020
‘Anders besturen’, vanuit een gezamenlijke maatschappelijke opgave - VWS 17-12-2020
Eindejaarsessay: Coronamoe(d) - RVS 10-12-2020
Kamerbrief over Digitale Corona-inclusieve Volksgezondheid Toekomst Verkenning - VWS 27-11-2020
E-magazine met hoofdboodschappen c-VTV - RIVM 27-11-2020
Goede samenwerking in de zorg: nu belangrijker dan ooit - IGJ 30-10-2020
De gezondheids(zorg)toekomst van Nederland - Deloitte juli 2020


> Bekijk meer berichten over het thema visie en strategie.

WERKGEVERSROL EN HRM

FBZ zet in 2021 in op kortlopende cao’s - FBZ 12-2020
Naar volwassen omgangsvormen - Skipr 15-12-2020
‘Door coronavaccinatie mogelijk minder hulp voor zieke werknemer’ - Skipr 4-12-2020
Verpleeghuismedewerkers kampen met klachten depressie en burn-out - Skipr 2-12-2020
Zorgmedewerkers krijgen grip op stress - Zorgvisie 1-12-2020
Behoud en betrokkenheid van zorgprofessionals - Ministerie VWS 10-11-2020
Applaus is niet genoeg - RVS 10-11-2020
Kamer, houd oog voor de zorgcontinuïteit in de coronacrisis - Actiz 4-11-2020
De vijf pijnpunten van de coronabonus - Zorgvisie 3-11-2020
Zorgaanbieders juridisch in de knoei met zelf testen personeel - Skipr 22-10-2020
Lessen uit de eerste golf: wees zichtbaar en betrokken - Zorgvisie 21-10-2020
Coronacrisis toont noodzaak tot brede herwaardering van werk (in de zorg) - Skipr 7-10-2020
Hoe hard treft externe kritiek tijdens coronacrisis uw bestuurder? - Nationaal register 6-10-2020
Dweilen met de kraan open - Skipr 6-10-2020
Coronastress: Tips voor zorgmedewerkers - UKON  
Grote mentale gevolgen voor IC-verpleeg­kundigen na eerste coronapiek - Radboud UMC 28-9-2020
Verpleegkundigen en verzorgenden in de rij voor voorrangsregeling - VenVN 24-9-2020
Overheid publiceert 'voorzorgsmaatregelen thuiswerken - Accountant.nl 18-3-2020


> Bekijk meer berichten over het thema werkgeversrol en HRM.

VERANTWOORDING AFLEGGEN

> Bekijk meer berichten over het thema Verantwoording afleggen.

FINANCIËN

Kamerbrief over Afspraken ziekenhuiszorg financiële gevolgen COVID 2021 - VWS 19-12-2020
Ziekenhuizen en ZN zijn akkoord over coronakosten 2021 - Skipr 18-12-2020
Ook in 2021 vergoeding coronakosten voor aanbieders langdurige zorg - NZa 16-12-2020
Overeenstemming uitwerking continuïteitsbijdrage Zvw en kpuc 2020 (GGZ) - Nederlandse GGZ 20-10-2020
OVA-raming door coronacrisis fors gedaald; early warning voor 2022 - Actiz 7-10-2020
Banken zien weinig financiële problemen voor zorginstellingen - Skipr -  1-9-2020
Coronacrisis dwingt zorginstellingen naar de onderhandelingstafel met financiers - Ey 1-9-2020
Waarom de Nederlandse gezondheidszorg onder druk staat nu en na COVID-19 - Ey 1-9-2020
EY: Zorgaanbieders halen targets banken niet door coronacrisis - Skipr 1-9-2020


> Bekijk meer berichten over het thema financiën.

JURIDISCHE INFORMATIE

Juridische dilemma’s in corona tijd - Skipr 25-6-2020
Juridische informatie - Van Doorne  
Algemene juridische informatie - Dirk Zwager  
Algemene juridische informatie - Nysingh  
Algemene juridische informatie - Houthoff  

KWALITEIT EN INHOUD

Ethiek in tijden van Corona - Centrum voor Ethiek en Gezondheid 12-2020
Hoe te leven in coronatijd? Interview met Illya Soffer van Ieder(in) - Vilans  
Terugblik succesvol webinar ‘Corona en brandveiligheid’ - De Zorg brandveilig 10-12-2020
Henk Nies: ‘We moeten in Nederland systematischer praten over ethiek’ - Skipr 2-12-2020
Initiatieven in tijden van corona - Raad van ouderen 11-2020
Corona-effecten op termijn vooral voor kwetsbare groepen ingrijpend - RIVM 27-11-2020
Mogelijk wapen tegen een ernstig beloop van COVID-19 -LUMC 23-11-2020
Klachtenfunctionaris in coronatijd - Skipr 3-11-2020
NVTZ tekent manifest:Isoleer het virus, niet de mensen! - Humanistisch Verbond 23-10-2020
Nieuwe informatiekaart over zorg tijdens corona - Patiëntenfederatie 21-10-2020
Covid-19: Bedreiging voor mentale gezondheid - De Nederlandse GGZ 18-10-2020
Landelijke Armoedecoalitie: bestaanszekerheid is broodnodig - Ieder(in) 16-10-2020
Zorgexperts bezorgd over kwaliteit langdurige zorg - Skipr 10-10-2020
‘Corona is soms als excuus gebruikt om de Wzd te negeren’ - Zorgvisie 7-10-2020
Hebben verpleeghuisbewoners geleden onder het bezoekverbod? - Vilans 7-10-2020
‘Bezoekverbod in verpleeghuizen had verrassend weinig negatieve invloed’ - Vilans 1-10-2020
NZa brengt gevolgen van corona-uitbraak voor behandeling hart- en vaatziekten in kaart - NZa 28-9-2020
Mirella Minkman: ‘Corona vergrootte de vraag naar blended kennis’ - Waardigheid en Trots  22-9-2020
Vilans maakt Europese vergelijking coronamaatregelen - Waardigheid en Trots 18-9-2020
'Met de kennis van nu hadden we de coronastrijd anders aangepakt' - Vilans 17-9-2020
Nieuwe handreiking aanpak verpleeghuiszorg bij corona gereed - Actiz 17-9-2020
Coronavrius: geleerde lessen gehandicaptensector - VGN 16-9-2020
Animatie 'Zorg op afstand dichterbij? Digitale zorg na de coronacrisis' - RVS 2-9-2020


> Bekijk meer berichten over het thema kwaliteit en inhoud


ZORGINHOUD

Langdurige zorg kruipt in Noordwest-Europa langzaam uit coronacrisis - Vilans 24-3-2021
Stuwmeer uitgestelde zorg groeit naar zeker 100.000 operaties - Skipr 25-1-2021
Is de zorgverlener aansprakelijk voor risico’s coronavaccin? - Zorgvisie 15-1-2021
Onderzoek naar verhogen vaccinatiegraad bij minderheden - UMCG 7-1-2021
Zorgdilemma’s uit 2020 waar je ook in 2021 nog wakker van kunt liggen - Vilans 5-1-2021
Advies uit gezamenlijk overleg OMT - Gezondheidsraad 4-1-2021
Langdurige zorg start 8 januari met vaccinaties - Actiz 4-1-2021
New COVID-19 variant growing rapidly in England - Imperial College London 31-12-2020
Kamerbrief over COVID-19 en leefstijl - VWS 19-12-2020
Signaal IGJ en NZa aan VWS over druk op de zorg - IGJ 15-12-2020
Acceptatie van zorg op afstand in stroomversnelling - Medicinfo 12-2020
Handreikingen voor de gehandicaptezorg in coronatijd - Vilans 8-12-2020
Aanpak eerste fase coronavaccinatie - Rijksoverheid 8-12-2020
De prijs van niet-vaccineren - KNMG 4-12-2020
Vaccins in zicht: ‘Laat je informeren en kies bewust’ - VenVN 4-12-2020
‘Corona bewijst failliet van institutionele zorg’ - Zorgvisie 3-12-2020
‘Ethisch kompas kan richting geven aan corona-aanpak’ - Zorgvisie 3-12-2020
Is covid-19 de disruptor die thuisbehandeling meer vleugels geeft? - Skipr 2-12-2020
Jeugdzorgaanbieders zuchten onder tweede coronagolf - Binnenlands Bestuur 2-12-2020
Ondanks preventie-inspanningen ook veel besmettingen onder verstandelijk gehandicapten - Zorgvisie 1-12-2020
Herstel na corona - Longfonds 11-2020
Paramedische herstelzorg na covid-19 - Zorginstituut Nederland 11-2020
Strategieën voor COVID-19-vaccinatie - Gezondheidsraad 19-11-2020
Verschillen in testbeleid COVID-19 tussen Europese landen in kaart - Vilans 19-11-2020
Ziekenhuizen zetten zich schrap voor inhaalslag zorg - NVZ Ziekenhuizen 13-11-2020
Handreiking keuzes in de VVT zorg in tijden van Covid-19 - Actiz 17-11-2020
Diederik Gommers in De StellingCast - VGN 13-11-2020
CoronaLadder: inzicht in de maatregelen per situatie - Vilans 13-11-2020
Dit najaar opnieuw minder verwijzingen oncologie - NZa 13-11-2020
Blog: ook last van gewetensnood in coronatijd? - Zorg voor beter 6-11-2020
'Leeromgeving hygiënisch werken’ helpt zorglocaties coronaleed te voorkomen - Vilans 5-11-2020
Huisartsenzorg aan COVID-patiënten: hoe noodzakelijke zorg blijven bieden? - LHV 4-11-2020
Verenso slaat alarm over zorg kwetsbare ouderen - Verenso 25-10-2020
Praatplaat over snelle verspreiding corona in verpleeghuizen - Vilans 23-10-2020
NVZ onderstreept belang evenwichtige patiëntspreiding - NVZ 25-10-2020
‘Ziekenhuizen, ga over op preventief gebruik mondneusmaskers’ - V&VN 24-10-2020
Vrijwel alle huisartsenpraktijken zetten e-health in tijdens de coronapandemie - NIVEL 7-10-2020
Advies: preventief mondkapjes in verpleeghuizen - Zorg voor Beter 5-10-2020
Sectorrapportage ggz tijdens de coronacrisis - IGJ 18-9-2020
Vilans informeert Kamer over Europese verschillen in corona-aanpak - Vilans 15-9-2020
Aanpak wonen, bezoek en zorg in coronatijd goed ontvangen door naasten van mensen met een verstandelijke beperking - NIVEL 15-9-2020
Meer wijkverpleging na grootste terugval in april - NZa 14-9-2020
‘Met de kennis van nu hadden we de strijd tegen corona anders aangepakt' - Villans 11-9-2020
Psycholoog in de ouderenzorg: 10 adviezen bij de coronacrisis - Vilans          


Bekijk meer berichten over het thema zorginhoud

PODCAST

Diederik Gommers in De StellingCast - VGN 13-11-2020
Jacobine Geel: ‘Coronacrisis maakt nieuwe ordening ggz urgent’ - Zorgvisie 8-10-2020
Kees Donkervoort: 'Er kan veel meer op afstand dan we dachten'- Vilans  5-10-2020
LNAZ: In de zomer opschalen voor tweede golf - Skipr 30-6-2020
Piet Batenburg: ‘Uitblijven financiële coronaregeling betekent failliet stelsel’ - Skipr 26-6-2020
Topman Zuyderland: Corona reduceerde jaren discussie tot kwartier - Skipr - 11-6-2020

Archief

INFORMATIEVOORZIENING BRANCHES

14-4-2020   GGZ NederlandCoronavirus en de zorg                                                                                                                                                 
14-4-2020   Sociaal Werk NederlandOnline platform - werkgeversvragen - handige websites, regelingen en meer
14-4-2020   ActizLaatste nieuws over coronavirus
14-4-2020   VGNInformatie over coronavirus en gehandicaptenzorg: maatregelen, veelgestelde vragen, tips en adviezen
14-4-2020   NVZChronologisch overzicht van artikelen over de coronacrisis
14-4-2020   Zorgverzekeraars NederlandWat doen zorgverzekeraars en zorgkantoren?
17-3-2020   Zorgverzekeraars NederlandOndersteuning van zorgverzekeraars en zorgkantoren tijdens de Coronapandemie

ROL VAN DE RAAD VAN TOEZICHT TEN TIJDE VAN CORONA

31-3-2020   Financieel Dagblad (FD)'Duimen draaien? voor de commissaris valt nog genoeg te doen'                                                               
April   Financieel Dagblad (FD) -  Ook zorgmanagers verdienen applaus
14-4-2020   DeloitteToezichthouden in de zorg – effectiviteit tijdens een crisis
April   Nationaal registerNieuwsbrief Governance update

VISIE EN STRATEGIE

20-3-2020   Financial TimesYuval Noah Harari: the world after coronavirus                                                                                                                 
16-3-2020   Presencing InstituteEight Emerging Lessons: From Coronavirus to Climate Action
21-4-2020   VTW - Toezicht tijdens corona crisis

WERKGEVERSROL EN HRM

14-4-2020   Meaningful Inspiratie SeminarsMeaningful Inspiratie Seminars                                                                                                                    

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen