Nieuwsoverzicht

Nieuwe gids 'Samen van waarde' gepresenteerd

Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van donderdag 8 juni is de nieuwe NVTZ gids ‘Samen van waarde’ gepresenteerd.

1304

Nieuwe publicatie: Atlas van het Toezicht

Vrijdag 19 mei presenteren de NVTZ en het Nationaal Register de Atlas van het Toezicht.

2468

Nieuwe opleiding NVTZ Academie: Toezicht en ICT in één dag

Hoe is het in uw Raad van Toezicht gesteld met de ICT-kennis? De NVTZ academie heeft een nieuwe opleiding over dit onderwerp op woensdag 8 november 2017.

1410

Nieuw in de themabank: Blog 'Tussen pilaarheilige en zoutpilaar'

Deze week is de eerste blog 'Tussen pilaarheilige en zoutpilaar' van Willem Smit in de themabank op onze geplaatst.

1133

Nieuwe website live!

Welkom op de nieuwe website van de NVTZ!¬†Onder de naam Digitale Vereniging kunnen leden van de NVTZ en andere ge√Įnteresseerden in het intern toezicht van zorg en welzijnsorganisaties veel van...

865

Enquête inzake de relatie intern en extern toezicht

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan een (korte) enquête over uw relatie als Raad van Toezicht tot de IGZ/NZa.

1280

Vacature algemeen bestuurslid (kwaliteit en wetenschap) NVTZ

De NVTZ zoekt een nieuw algemeen bestuurslid met portefeuille kwaliteit en wetenschap.

1670

Stroomschema btw en loonheffingen voor toezichthouders

Deloitte heeft een stroomschema gepubliceerd, waarin leden van de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht snel en eenvoudig kunnen bepalen wat hun fiscale positie is voor de btw en loonheffingen.

1397

Verkeershinder rondom NVTZ in verband met werkzaamheden busbaan Transwijk

Door grootschalige werkzaamheden aan de westkant van Utrecht is de NVTZ in de periode tussen januari 2017 en eind 2019 moeilijker bereikbaar.

704

Symposium Governancecode Zorg 2017

Donderdagmiddag 16 maart vindt het Symposium Governancecode Zorg 2017 plaats.

764
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen