Nieuws

Vacature algemeen bestuurslid NVTZ

Vacature algemeen bestuurslid NVTZ

2015

Diversiteit: de waarde van het verschil, ALV NVTZ donderdag 7 juni

Op donderdag 7 juni zijn de leden van de NVTZ verwelkomd voor de voorjaarsledenvergadering van de NVTZ, waarbij aandacht werd besteed aan diversiteit en de waarde van het verschil.

639

Enquête Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over integrale bekostiging in de medisch specialistische zorg

De NZa vraagt toezichthouders uit de sectoren ziekenhuizen en ZBC’s een vragenlijst over integrale bekostiging in de medisch specialistische zorg in te vullen.

1610

Reactie bestuur NVTZ op brief minister Bruins inzake salaris topfunctionarissen

Het bestuur van de NVTZ heeft gereageerd op de brief van minister Bruins inzake salaris topfunctionarissen.

1528

Enquête: hoe krijgt uw raad van toezicht zicht op het cliëntenperspectief?

Hoe krijgt u als toezichthouder zicht op het cliëntenperspectief en wat is hierin uw rol?

1279

Vacatures regio- en brancheambassadeur NVTZ

Om de diverse branches en regio’s binnen de NVTZ zoveel mogelijk te ondersteunen zijn wij onder onze leden op zoek naar een brancheambassadeur GGZ en een regioambassadeur Limburg.

1509

Extra edities opleidingen NVTZ Academie

Professionalisering wordt steeds belangrijker voor toezichthouders en voor de raden van toezicht. Dit is terug te zien in de deelnemersaantallen van de NVTZ Academie.

957

Uitkomsten enquête WNT maart 2018

Onder haar leden heeft de NVTZ in maart 2018 een enquête met betrekking tot de Wet Normering Topinkomens (WNT) uitgezet.

1589

Verslag inspiratiebijeenkomst Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg 14 maart

Afgelopen jaar heeft de NVTZ zich ingezet om te verkennen wat radicale vernieuwing kan betekenen voor het toezichthouderschap. Bekijk het verslag van de inspiratiebijeenkomst op 14 maart.

1230

Jaarbeeld NVTZ 2017

We delen alle activiteiten en ontwikkelingen van 2017 binnen onze vereniging graag in ons jaarbeeld.

1237
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen