Een nieuwe verplichting voor de meeste zorginstellingen: het interne uitkeringenregister

Met ingang van 8 juli 2020 zorgt de ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ voor meerdere nieuwe registratieplichten. De...

446

Terugblik ledenfestival

Op donderdag 19 november 2020 heeft voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering het ledenfestival ‘Op ooghoogte van client, burger en patiënt’ online plaatsgevonden. Tijdens dit festival...

365

Nieuw opleidingsaanbod van de NVTZ Academie voor 2021 beschikbaar

Ook in het nieuwe jaar is de Academie er voor u als het gaat om uw professionalisering als toezichthouder. Met weer een opleidingsprogramma vol thematieken uit de zorg- en welzijnsbranche, maar...

396

Uit het bestuur – vergadering 3 december

Donderdag 3 december vond de laatste bestuursvergadering van 2020 plaats. In een iets andere samenstelling dan de vorige vergadering, nadat Pieter Vos in de ledenvergadering na twee termijnen...

155

NVTZ gesloten: 23 december 2020 - 4 januari 2021

Beste leden, de Nederlandse vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn is gesloten van woensdag 23 december 2020 tot maandag 4 januari 2021. Telefonisch zijn we niet bereikbaar in deze...

110

Evaluatie Goed Toezicht op website

Geachte leden van de NVTZ, Op maandag 14 december jl. heeft minister van Ark een drietal evaluatieonderzoeken in het kader van haar agenda voor Goed Bestuur in de zorg ‘beleidsarm’, dit...

130

Waar maakt de rvt zich zorgen over tijdens het verscherpt toezicht?

De ervaringen van toezichthouders met verscherpt toezicht sluiten aan bij eerder beschreven casussen. Dat blijkt uit de NVTZ-enquête naar de ervaringen en verwachtingen van intern toezichthouders...

108

Governance College wordt verplaatst naar voorjaar 2021

Kwaliteit van zorg door Goed Bestuur: De aantrekkingskracht van samen verbeteren 16 december 2020 van 15.00 – 17.30 uur (online sessie) Op woensdag 16 december vindt een nieuwe editie...

135

In de VVT met elkaar in gesprek over uw ervaringen tijdens corona

Op 3 november jl. gingen toezichthouders in de VVT online met elkaar in gesprek over de vraag: Toezicht houden op verpleeghuiszorg, wat vraagt dat NU? Aanleiding voor het gesprek was het...

308

Netwerkgovernance: nieuw onderzoek en praktijkvoorbeeld te zien in online sessie

Online sessie beschikbaar tot 1 januari 2021

282
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen