NVTZ-Festival ‘Op ooghoogte van cliënt, burger, patiënt’ op 19 november!

Het jaarlijkse festival van de NVTZ vindt dit jaar plaats op donderdag 19 november, met als thema ‘’op ooghoogte van cliënt, burger, patiënt’’. Het festival sluit aan bij de...

237

Reactie NVTZ internetconsultatie Uitvoeringsbesluit Wtza

Eind mei is het Uitvoeringsbesluit Wet toelating zorgaanbieders (AMvB Wtza) gepubliceerd voor internetconsultatie. De Wtza moet de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) gaan vervangen. Het...

214

Toezichthouden in tijden van Corona

De Coronacrisis heeft een grote impact op vrijwel alle organisaties in zorg en welzijn en dat vraagt veel van medewerkers en bestuurders. Wat is de rol van de raad van toezicht in een dergelijke...

484

'Oud en zelfstandig in 2030, aangepast reisadvies' - definitief rapport Commissie toekomst zorg thuiswonende ouderen

De Commissie toekomst zorg thuiswonende ouderen heeft het eindrapport Oud en zelfstandig in 2030, aangepast reisadvies gepubliceerd. De commissie, onder leiding van oud-minister Wouter Bos,...

204

Publicatie Kader Goed Bestuur IGJ/NZa - Herziene versie

Op 3 juli is de herziene versie van het Kader Goed Bestuur door de IGJ en de NZa gepubliceerd. De effecten van goed georganiseerd bestuur en intern toezicht van de afgelopen vier jaren zijn in...

153

Nieuw: publicatie voor goed toezichthouden in verpleeghuiszorg

Hoe en wat kan de raad van toezicht bijdragen aan het realiseren van goede zorg voor mensen die verpleeghuiszorg ontvangen. Deze vraag staat centraal in de vandaag verschenen publicatie...

484

Algemene Ledenvergadering 4 juni 2020

Op donderdag 4 juni 2020 heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Aan deze online bijeenkomst heeft een groot aantal van onze leden deelgenomen.

148

Webinar beyond Covid-19 | Game changers en perspectief voor zorg en welzijn

In het webinar delen wij de inzichten die u als toezichthouder de mogelijkheid bieden om in uw eigen organisatie oog te hebben voor de fundamenten van een toekomstbestendige instelling.

313

Zorgvisiecongres 23 september 2020: Verbinding tussen toezichthouders en bestuurders in de zorg. Team aan top in roerige tijden.

Een goede samenwerking tussen toezichthouder en bestuur is een van de belangrijkste voorwaarden voor het functioneren van de governance binnen een zorgorganisatie. Dit is ook meteen een van...

277

Nieuw: ‘Zoek + Vind platform’ voor toezichthouders in zorg en welzijn

De Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en PMP slaan de handen ineen met een nieuw platform. Met het ‘Zoek + Vind platform’ faciliteren zij toezichthouders en...

198
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen