Nieuwsoverzicht

Reactie bestuur NVTZ op brief minister Bruins inzake salaris topfunctionarissen

Het bestuur van de NVTZ heeft gereageerd op de brief van minister Bruins inzake salaris topfunctionarissen.

1077

Enquête: hoe krijgt uw raad van toezicht zicht op het cliëntenperspectief?

Hoe krijgt u als toezichthouder zicht op het cliëntenperspectief en wat is hierin uw rol?

949

Vacatures regio- en brancheambassadeur NVTZ

Om de diverse branches en regio’s binnen de NVTZ zoveel mogelijk te ondersteunen zijn wij onder onze leden op zoek naar een brancheambassadeur GGZ en een regioambassadeur Limburg.

900

Extra edities opleidingen NVTZ Academie

Professionalisering wordt steeds belangrijker voor toezichthouders en voor de raden van toezicht. Dit is terug te zien in de deelnemersaantallen van de NVTZ Academie.

579

Uitkomsten enquête WNT maart 2018

Onder haar leden heeft de NVTZ in maart 2018 een enquête met betrekking tot de Wet Normering Topinkomens (WNT) uitgezet.

1160

Verslag inspiratiebijeenkomst Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg 14 maart

Afgelopen jaar heeft de NVTZ zich ingezet om te verkennen wat radicale vernieuwing kan betekenen voor het toezichthouderschap. Bekijk het verslag van de inspiratiebijeenkomst op 14 maart.

783

Jaarbeeld NVTZ 2017

We delen alle activiteiten en ontwikkelingen van 2017 binnen onze vereniging graag in ons jaarbeeld.

853

In Memoriam: Ton van Zonneveld

In Memoriam: Ton van Zonneveld

999

Impressie congres 'Open Toezicht'

Het congres 'Open Toezicht' op donderdag 8 februari ging in op de nieuwe uitdagingen van de toezichthouder in zorg en welzijn. Bekijk het verslag van deze dag.

723

Nieuwe publicatie Van Controle naar Dialoog

In ‘Van Controle naar Dialoog’ komt de beweging naar vernieuwing in het toezicht in breder perspectief aan bod.

1311
Sluiten
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankOpleidingenGoed Toezicht Inloggen