Anne Flierman over defusie Santiz: ''De enige keuze waar draagvlak voor is''

Op 14 april 2021 organiseert de NVTZ samen met de NVZ een bijeenkomst op locatie over het meerjarenbeleid.

316

De WBTR en bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheid

Inleiding Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. De WBTR vindt grotendeels zijn oorsprong in het rapport ‘Een lastig gesprek’ van de...

1178

Vacature bureau NVTZ ; beleidsmedewerker werkvelden

Zorg en welzijn kent een grote variatie aan werkvelden waarin de raden van toezicht hun werk doen. De werkvelden kennen hun eigen accenten en zijn ieder op hun eigen manier in ontwikkeling. Ook...

142

Werven via executive search bureau?

De afgelopen jaren heeft de NVTZ vooral ingezet op de professionalisering van raden van toezicht. De komende jaren zal daarnaast meer worden ingezet op de bijdrage van toezichthouders aan de...

398

Reactie NVTZ op discussienota Zorg voor de Toekomst

De NVTZ heeft een reactie geschreven op de disussienota ‘Zorg voor de Toekomst’. Deze discussienota werd in december 2020 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en...

425

Nieuwe modelarbeidsovereenkomst voor bestuurders

In samenwerking met de NVZD heeft de NVTZ een nieuwe modelarbeidsovereenkomst voor bestuurders opgesteld. In de oplegger toelichting staat wat er is gewijzigd en waarom. Ook is in de oplegger...

409

Toezicht ten tijde van Corona – Vasthouden aan de maatschappelijke opdracht

De NVTZ heeft een speciale dossierpagina waar u onder meer een interview kunt lezen met prof. dr. Richard Janssen, bijzonder hoogleraar Bestuur en Management van instellingen in de...

159

Zicht op vernieuwing verpleeghuiszorg

De beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg brengt in haar online publicatie Zicht op vernieuwing 4 nieuwe verhalen van de vernieuwing in beeld en nodigt uit tot reflectie en verdere...

166

Uit het bestuur – vergadering 28 januari 2021

Vorige week donderdag 28 januari vond de eerste bestuursvergadering van 2021 plaats en inmiddels is het bestuur bedreven in online vergaderen. Een paar van de besproken onderwerpen worden...

106

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR): Wat betekent dit voor uw organisatie?

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli 2021 in werking en heeft gevolgen voor met name stichtingen in de zorg (Staatsblad, 2020). Op de gevolgen die de WBTR...

4145
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen