Nieuws

Masterclass beantwoordt vier hoe-vragen over zorgvernieuwing

Persbericht Meestal staan  op congressen inhoudelijke vragen over zorgvernieuwing centraal: Welke zorgverschuiving en welk zorgpad betreft de vernieuwing? En wat is de meerwaarde daarvan...

666

Governance Programma: Boardroom Dynamics

In april 2020 start het Governance Programma: Boardroom Dynamics. Het programma wordt aangeboden door de Rijksuniversiteit Groningen. En is voor ervaren toezichthouders en bestuurders uit diverse...

658

Let op: verwijder foutieve mail!

Beste leden, Vanuit de vele telefoontjes naar de NVTZ blijkt dat er met gebruik van een van onze mailadressen (Mariette Vermeulen, bureau@nvtz.nl) een mail verstuurd is waarin wij een...

703

Lessen uit de eerste Challenge ‘Vernieuwing toezicht in Welzijn’

Lees de lessen van de 1e challenge in het Verslag van de Inspiratiedag op 6 december 2019 ter afsluiting van de eerste Challenge ‘Vernieuwing toezicht in Welzijn’

733

Toekomstgericht toezicht houden over de grenzen van de eigen organisatie heen!

De maand december is voor de gelegenheid omgedoopt tot ‘NVTZ Meldmaand Eerstelijn’.

1854

Inspiratiebijeenkomst ervaringsdeskundig perspectief

Op 22 november organiseerden de NVTZ en PGOsupport een bijeenkomst die in het teken stond van de plek van ervaringsdeskundigheid als één van de perspectieven van waaruit raden van toezicht (RvT)...

764

Indexatie Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp

Begin november 2019 is de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp voor 2020 gepubliceerd door het ministerie van VWS.

1169

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

Het ministerie van Financien heeft op 23-09-2019 het rapport over het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) ‘Mensen met een licht verstandelijke beperking’ gepubliceerd.

278

Kennis maken met nieuwe leden

Op 30 oktober jl. kwamen 25 nieuwe leden naar Utrecht. De aanwezige leden vormden een mooie afspiegeling van de NVTZ- leden. Er waren leden uit zorg en uit welzijn.

438

Toezichthouders en cliëntenraden ontmoeten elkaar rond thema bouw

Wie willen we zijn en hoe willen we zorg bieden?

685
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen