In de VVT met elkaar in gesprek over uw ervaringen tijdens corona

Op 3 november jl. gingen toezichthouders in de VVT online met elkaar in gesprek over de vraag: Toezicht houden op verpleeghuiszorg, wat vraagt dat NU? Aanleiding voor het gesprek was het...

28

Netwerkgovernance: nieuw onderzoek en praktijkvoorbeeld te zien in online sessie

Online sessie beschikbaar tot 1 januari 2021

33

Wijsheid uit de Hindoestaanse cultuur

‘Waarden waaraan Hindoestanen kunnen hechten’ Bijdrage door Roberto Mangré, lid werkgroep diversiteit NVTZ De NVTZ wilt graag wijsheden uit andere culturen onderzoeken en heeft de...

13

Modeldocumenten NVTZ

De NVTZ stelt in samenwerking met de NVZD al ruim tien jaar modeldocumenten ter beschikking. Normaliter worden deze document jaarlijks in januari herzien, waarmee wordt geanticipeerd op nieuwe...

46

Wijziging bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp

Op 13 november 2020 verscheen in de Staatscourant de regeling met betrekking tot de wijziging bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp in verband met de indexering van de...

727

Vooraankondiging Governance College

Kwaliteit van zorg door Goed Bestuur: De aantrekkingskracht van samen verbeteren Save the date: 16 december 2020 van 15.00 – 17.30 uur (online sessie) Op woensdag 16 december vindt een...

120

Aanbod NVTZ Academie 2021

Het professionaliseringsaanbod voor 2021 van de NVTZ Academie is beschikbaar! Op de NVTZ website zijn de nieuwe data te vinden per (geactualiseerde) opleiding en kunt aanmelden,...

192

Uit het bestuur – vergadering 15 oktober

Op donderdag 15 oktober zaten de bestuursleden van de NVTZ klaar voor de bestuursvergadering; thuis, achter hun computer, want door de aangescherpte maatregelen was de vergadering digitaal. Er was...

186

Maand van het Commissariaat

De NCD (Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren) organiseert van 3 november tot 27 november de Maand van het Commissariaat. Wekelijks hosten ze twee exclusieve sessies voor...

113

Wat doen raden van toezicht om tot een meer diverse raad te komen?

Raden van toezicht in zorg en welzijn lijken de laatste jaren steeds een beetje meer divers te worden qua samenstelling. Welke acties worden ondernomen om diversiteit te stimuleren?

214
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen