Werksessies Inspiratiedag kwaliteit van zorg & welzijn

Gaan voor goud; creëer een sportersmentaliteit

  • Anders leren: wie ben je, wat ga je doen, waar ben je goed in;

  • Effectief zijn: wat heb ik gedaan, wat werkte goed;

  • Op de tribune: hoe doen anderen het en wat kan ik daar van leren.

Bartel Berkhout;  oprichter en directeur van Nyenrode Sport Universiteit, voormalig change manager bij House of Performance en hockeycoach.


Get into the groove

In de jazz geef je elkaar ruimte om te excelleren. Uit improvisatie ontstaat een gezamenlijk resultaat, steeds anders, steeds in het moment. Hoe pas je een eerdere ervaring toe in een andere context? Rik Spann gebruikt de metafoor van Jazzmuziek om te komen tot de essentie van leiderschap, kwaliteit en verandering.

Drs. Rik Spann, is business musicoloog, trainer en gitaarvirtuoos. Hij zet muziek in om managementmodellen. Op het gebied van kwaliteitsmanagement werkt hij regelmatig samen met prof. dr. ing. Teun Hardjono.


Waarschijnlijkheid en kans

Goed teamwork is de basis voor kwaliteit, is haar motto. Monica Via PPP-zorg (Positive Perception Program) ondersteunt ze zorgverleners om met behulp van directe feedback de teamprestaties te verbeteren. Uitgangspunt is de feedback zoveel mogelijk direct “rond the job” te organiseren.

Drs. Monica Grasveld-van Berckel is 35 jaar actief in de gezondheidszorg. Als verpleegkundige kent zij de zorg van binnenuit. Zij studeerde gezondheids- wetenschappen en werkte als manager en adviseur bij o.a. Kwaliteitsinstituut CBO en Vreelandgroep. Sinds 2006 heeft zij haar eigen bedrijf Grasveld Advies en sinds 2012 daarnaast PPP-zorg. 


Person before patient

Gezondheid is individueel bepaald en complex. Wat betekent het om gezond te zijn in de context van de steeds veranderend cyclus van het leven en de moderne samenleving? Wanneer we onze denkbeelden over gezondheid beter begrijpen, wat betekent dit dan voor de kwaliteit van zorg?

Person Before Patient is een onafhankelijk stichting die data en storytelling combineert om individuen wereldwijd te bewegen tot begrip en betrokkenheid bij hun eigen gezondheid. 


Zorg als relationeel concept

“Wat maakt voor u het leven de moeite waard?” Om echt goed met elkaar te kunnen bespreken wat voor een persoon belangrijk is in het leven en wat dat betekent voor zorgaanbod, moet je als zorgverlener en zorgontvanger een diepgaand gesprek voeren. Een gesprek waarin je elkaar echt een beetje leert kennen en elkaar in vertrouwen durft te nemen. Dat voert naar het belang van persoonlijke relaties in de context van zorg. Daarbij moeten we denken aan de relatie tussen zorgontvanger en zorgverlener enerzijds, maar ook aan de relatie tussen de individuele mens en zijn naaststaanden.  

Dr. Dorothea Touwen, ethicus en universitair docent Leids Universitair Medisch Centrum, sectie Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg.


Verdraaide organisaties

In al zijn verandertrajecten is ‘doen wat nodig is’ leidend. Zijn lijfspreuk “verandering is geen diskwalificatie van het verleden, maar een belofte voor de toekomst” staat voor het belang van de onderzoekende bril die nodig is om samen nieuwe organiseer principes te vinden en ze gelijk te leven. 

Merlijn Ballieux is bestuurskundige en veranderkundige. Merlijn is oprichter en adviseur bij de Veranderbrigade en helpt publieke organisaties bij taaie verandervraagstukken.


Kwaliteit in beeld

Bij het initiëren van zijn projecten is zijn nieuwsgierigheid naar andere manieren van denken en ervaren het beginpunt. Onlangs voltooide hij zijn  drieluik over ‘kwaliteit van leven’ wat resulteerde in een drietal boeken en tentoonstellingen. ‘Een andere werkelijkheid’ en ‘Met de moed van een ontdekkingsreiziger’ werden beiden bekroond. Iedere nieuwe foto roept inzichten en vragen op over de beleving van kwaliteit.

Hapé Smeele begon ruim vijfentwintig jaar geleden met portretfotografie. Na een paar jaar legde hij zich toe op eigen projecten, in veelal politiek-sociale foto-documentaires.


Kwaliteit van de toekomst

Lean leiderschap draagt bij aan een samenhang tussen de bedrijfsfilosofie, betrokken medewerkers en waarde voor cliënten. Lean leiderschap helpt om zicht  te krijgen en te houden op de ziel van de organisatie en om 'zichtbare en merkbare' kwaliteitsverbeteringen te realiseren. Hoe ziet dit leiderschap er uit? Welke vragen stel je vanuit de toezichtsrol en hoe krijg je zicht op de werkvloer? En... hoe zichtbaar ben je zelf? Lean in de zorg helpt zorgorganisaties kwaliteit, bezieling, waardecreatie en efficiëntie samen te brengen.

Marc Rouppe van der Voort, voorzitter st. Lean In De Zorg, manager lean en zorglogistiek Sint Antonius Ziekenhuis Nieuwegein & Albert Blom, bestuurslid LIDZ, psychiater-directeur GGZ Noord Holland Noord, toezichthouder HVO Querido Amsterdam.


Risk management voor toezichthouders

Er is in veel zorginstellingen voldoende aandacht voor risicobeheersing. Maar hoe weet je als toezichthouder dat als het echt mis gaat, de organisatie adequaat reageert? In veel instellingen wordt dominant gestuurd op de bedrijfsvoering. En daar is weinig mis mee. Maar wordt er daarnaast voldoende gestuurd op de cultuur? Hoe herken je op zo'n grote afstand van de werkvloer signalen dat de heersende cultuur niet bijdraagt aan de preventie van calamiteiten? Welke destructieve cultuurkenmerken van de organisatie vinden hun weg in de boardroom en wat staat je te doen als je die herkent? Over deze vragen gaat het in deze workshop/proeverij.

Drs. Hein Griffioen, Zelfstandig gevestigd organisatieadviseur en coach.


Luisteren is goud

Luisteren naar klanten is zuurstof voor de bezieling en het succes van elke organisatie. In deze workshop staat centraal hoe organisaties de stem van de klant systematisch kunnen integreren, een luistercultuur kunnen ontwikkelen en het luisterend vermogen van leiders, managers en medewerkers kunnen verdiepen. Aan de hand van best practices en negen paradigmashifts gebaseerd op de Gouden Oor Standaard krijgen deelnemers een spiegel voorgehouden om de beweging naar een systemisch luisterende en lerende organisatie in te zetten dan wel te versnellen.

Hein Dekker, lead auditor Vedas Quality & Eric de Haan, voorzitter Stichting Gouden Oor.

 

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen