Opleiding

Samenspel tussen toezichthouder en bestuurder

Inspirerend en wegwijzend

 

Een goede samenwerking tussen toezichthouders en bestuurder is essentieel voor het goed functioneren van de governance. Het samenspel kent vele schakeringen, afhankelijk van het thema of gebied waarover gesproken wordt. Daarnaast neemt de raad van toezicht ook nog eens verschillende rollen in: beoordelaar, werkgever en sparringpartner. Op welke manier kan dit samenspel nu goed ingevuld worden? Soms is de afstand tussen raad van toezicht en bestuurder groot, soms komt de raad van toezicht dichterbij. De rolafbakening is soms een grijs gebied, ook al doordat andere geledingen bepaalde verwachtingen vertonen. Hoe voorkom je dat je op elkaars stoel terecht komt? Uiteindelijk gaat het er immers om dat de raad van toezicht echt van meerwaarde is in het belang van de gehele organisatie. Deze eendaagse opleiding biedt handvatten en antwoorden op bovenstaande vragen en issues. Er komt diverse casuïstiek aan de orde en het is tevens mogelijk om  eigen casuïstiek in te brengen.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouder in Woningcorporaties) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor toezichthouders die zich willen bekwamen in een passende rolinvulling.

Onderwerpen

  • De ‘essentials’ van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van toezichthouders;
  • Rolinvullingen en -afbakening per situatie;
  • Samenspel tussen de raad van toezicht en bestuurder;
  • De do’s en don’ts bij toezichthouden in relatie tot dit onderwerp.

Wat brengt dit u en uw raad van toezicht?

  • Rolafbakening tussen de raad van toezicht en de bestuurder;
  • Inzicht in uw rolopvatting in relatie tot de context;
  • Professionele verhouding tussen de raad en de bestuurder in de relatie werkgever-werknemer;
  • Meerwaarde van de raad van toezicht voor de organisatie.

Kosten

NVTZ-leden: € 495,-
Niet-leden: € 618,75

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Boardroom dynamics
Thema: Strategie, Vaardigheid & effectiviteit, Kwaliteit
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Vaardigheid, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Reflectie, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen