Effectieve interventies

De kunde voor de ervaren toezichthouder

Een diepere analyse van ‘incidenten’ bij maatschappelijke organisaties, maar ook in het bedrijfsleven laat zien, dat het niet alleen ging om het ‘niet weten’ van de rvt/rvc, maar ook vooral om het niet tijdig of adequaat acteren van de rvt/rvc. De analyse laat zien dat dit niet alleen minder, maar ook zeer ervaren toezichthouders ‘overkomt’ en ook toezichthouders met grote betrokkenheid. Effectief interveniëren is essentieel, niet alleen om grote misstanden te voorkomen, maar ook om eraan bij te dragen dat de organisaties zijn doelstellingen optimaal realiseert en om de bestuurder op het goede spoor te houden. Een recept voor effectief interveniëren bestaat niet. Wel kan het interventierepertoire worden vergroot en de sensitiviteit voor factoren die het tijdig en effectief interveniëren in de weg kunnen staan, worden verhoogd.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouder in Woningcorporaties) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Daartoe is een casus ontwikkeld, bestaande uit een aantal opeenvolgende scenes. Bij elke scene worden deelnemers om een analyse en handelingsopties gevraagd. Tussentijds wordt naar behoefte langer stilgestaan bij interventiemethoden en hoe hierover gezamenlijk als rvt/rvc te besluiten. Steeds vaker wordt de rvt/rvc bij (vermeende) problemen door stakeholders en de media benaderd. Aan de hand van praktijksituaties wordt het inzicht verdiept in de do’s and don’ts bij het extern optreden als rvt/rvc.

Onderwerpen

Het interventierepertoire wordt door middel van een op praktijkervaring beruste casus gezamenlijk doorlopen en uitgediept.

Wat brengt dit u en uw raad van toezicht?

Deze opleiding vergroot het inzicht in interventiemogelijkheden van de rvt/rvc en beoogt de sensibiliteit - van ook de ervaren toezichthouder - te verhogen om tijdig en adequaat op te treden.

Deelnemers

De opleiding richt zich op alle toezichthouders van woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen die de effectiviteit van hun acteren verder willen professionaliseren.

Kosten

NVTZ-leden: € 545,-
Niet-leden: € 681,25

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Preventie en public health
Thema: Strategie, Sturing, Vaardigheid & effectiviteit
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Vaardigheid, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Reflectie, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen