Opleiding

Ethiek van governance en governance van ethiek

Waarnemen en handelen vanuit het eigen moreel kompas
 

 

Bij maatschappelijke organisaties hangt ethisch beleid nauw samen met de visie op rol en positie van de organisatie in de samenleving en de consequenties daarvan voor de strategie en het dagelijks functioneren. Ethiek is dus niet iets ‘voor erbij’, maar heeft betrekking op de kern van het functioneren van organisaties. Ethiek is ook veel meer dan het volgen van regels en het opstellen en afvinken van regelgeving. De term ‘ethiek’ verwijst naar het Griekse ‘ethos’: levenshouding. Binnen organisaties vereist dat dus ook aandacht voor de cultuur.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.‚Äč

Toezicht op het ethisch handelen in de organisatie omvat drie niveaus: het ethisch handelen van medewerkers, van de bestuurder en van de toezichthouders zelf. Daarom: ethiek van governance en governance van ethiek. De opleiding biedt enerzijds een verdieping in het denken over ethiek. Anderzijds is er veel ruimte voor het bespreken van eigen casuïstiek van de deelnemers met betrekking tot de drie hiervoor genoemde niveaus.

In de opleiding wordt besproken hoe dit op deze verschillende niveaus kan worden vormgegeven en hoe het gesprek over de ethiek tussen toezichthouders en bestuurder tot leven kan worden gebracht en gehouden. Het programma bestaat uit een afwisseling tussen stof tot nadenken, die door de docent wordt aangeboden, en gezamenlijke reflectie op eigen casuïstiek.

Deze opleiding is bestemd voor alle toezichthouders en biedt gelegenheid om met deskundige ondersteuning te reflecteren op de rol van de toezichthouder ten aanzien van het omgaan met ethische kwesties binnen de organisatie en in het toezicht zelf.

Onderwerpen

  • Manieren van denken over ethiek en de toepassing daarvan;
  • Ethiek van het besturen van een organisatie;
  • Ethische aspecten van de strategie en positionering van de organisatie;
  • Expliciteren van het eigen ethisch referentiekader als toezichthouders.

Wat brengt dit u en uw raad van toezicht?

  • Reflectie op jouw eigen rol ten aanzien van het omgaan met ethische kwesties;
  • Stof tot nadenken over het ethisch beleid van jouw raad van toezicht;
  • Ideeën om met de bestuurder en toezichthouders ruimte te creëren om ethische kwesties met elkaar te bespreken.

Kosten

NVTZ-leden: € 495,-
Niet-leden: € 618,75

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Boardroom dynamics
Thema: Strategie, Kwaliteit, Integraal toezicht
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Reflectie, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen