Opleiding

Effectieve communicatie in de boardroom

Verbetering van het communicatief vermogen

 

De toezichthouder moet vragen zo weten te stellen dat maximale informatie wordt verkregen en - ook bij scherp doorvragen - de relatie met de bestuurder constructief blijft. In het gesprek tussen toezichthouders gaat het erom de meerwaarde van een divers samengesteld collectief tot zijn recht te laten komen, bijvoorbeeld bij het beslissen over voorstellen van de bestuurder. Voor de individuele toezichthouder gaat het erom gehoor te vinden voor zijn/haar eigen inzichten en opvattingen en tegelijk open te blijven staan voor de inbreng van anderen. Dit alles stelt eisen aan het communicatieve vermogen van toezichthouders en aan de attitudes en cultuur in de boardroom.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouder in Woningcorporaties) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Deze opleiding beoogt het inzicht en de sensitiviteit voor de processen in de boardroom te vergroten. Ook worden tactieken en technieken aangereikt om de communicatie tussen toezichthouder en bestuurder en tussen toezichthouders onderling verder te professionaliseren en om op constructieve wijze regie te nemen. Deelnemers krijgen praktische handvatten en persoonlijke tips, mede gevoed door reflectie op situaties uit de praktijk en korte oefeningen.

Deze eendaagse opleiding richt zich op alle toezichthouders en geeft inzicht in de processen die de kwaliteit van de besluitvorming in de boardroom beïnvloeden.

Onderwerpen

  • Communicatie gerelateerd aan de rol en positie van  de raad van toezicht;
  • De kunst van het vragen stellen;
  • Constructieve communicatietechnieken;
  • Verschillende manieren om dezelfde boodschap te brengen.

Wat brengt dit u en uw raad van toezicht?

  • Het effectief bespreken van vraagstukken;
  • Diverse inzichten om tot optimale besluitvorming te komen;
  • Het leren van effecten van diverse manieren van vragen stellen;
  • Handvatten om draagvlak te verkrijgen voor uw standpunten.

Kosten

NVTZ-leden: € 495,-
Niet-leden: € 618,75

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Boardroom dynamics
Thema: Vaardigheid & effectiviteit
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Vaardigheid, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Reflectie, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen