Advanced Leiderschap Programma Goed Toezicht

Voor herijking en actualisering

Ontwikkelingen en veranderingen in de zorg vinden continu plaats en dat heeft effect op de governance. Er ontstaan bijvoorbeeld andere vormen van burgerparticipatie, zoals zorgcoöperaties. Ook andere vormen van organiseren intern én extern (netwerken) ontstaan. Dit dien je als zorgorganisatie zelf te creëren en dat in een onzekere toekomst. Dit heeft impact op het toezichthouderschap. In het geformuleerde NVTZ-beleid ‘Goed toezicht’ wordt hierop ingespeeld. Dit vraagt om leiderschap, ook op het gebied van toezichthouden.


Dit leiderschapsprogramma is ontwikkeld in het kader van het geformuleerde NVTZ-beleid ‘Goed beslagen ten ijs’ met de uitgangspunten van ‘Goed toezicht’. Daarin wordt aangegeven dat het wenselijk is om eens in de vier jaar het eigen toezicht te herijken of deze past en voldoet aan de eisen van de tijd. Daarnaast geldt natuurlijk de intrinsieke motivatie van (leden van) de raad van toezicht om zich blijvend te ontwikkelen en toezicht als een professie te zien.

Doelgroep

Het programma is met name bedoeld voor voorzitters van raden van toezicht of diegenen die namens de raad van toezicht zich bezighouden met strategische heroriëntering met betekenis voor de governance. U formuleert aan het einde van het programma een concrete veranderopgave voor uw organisatie.

In het leiderschapsprogramma komt aan de orde:

 • Hoe de raad van toezicht in zijn rol als strategisch adviseur is in te zetten t.b.v. de organisatie en goede zorg;
 • Het juiste samenspel in de raad van toezicht, met de raad van bestuur en met andere stakeholders, zowel intern als extern;
 • De verschillende toezichtstijlen en hoe deze effectief kunnen worden ingezet binnen de boardroom dynamics;
 • De raad van toezicht in verbinding met de maatschappelijke adherente omgeving.

Het betreft een compact programma dat bestaat uit een drietal onderdelen. We betrekken als het ware de toekomst bij het heden en kijken weer vooruit naar nieuwe betekenissen en invullingen van de governance. De grote veranderingen in de samenleving en de impact op organisaties, de dynamiek in de raad van toezicht en u in de rol van voorzitter om vanuit gepaste regie het geheel goed te leiden.

Het programma is bedoeld om u te ondersteunen in het optimaal vervullen van uw rol. Samen met andere ervaren voorzitters van raden van toezicht krijgt u nieuwe inzichten aangereikt, bespreekt u eigen casuïstiek en dat van de andere deelnemers en bespreekt u op welke wijze u uw rol als voorzitter of lid nog beter kunt vervullen. Het programma reikt aan, inspireert, agendeert en stimuleert herijking.

Werkvormen

Aangezien er sprake is van ervaren deelnemers wordt, naast inspirerende sprekers van hoog niveau en een zeer ervaren kerndocent, expliciet ook het leerprincipe ‘halen en brengen’ gehanteerd. Tijdens de opleidingsdag wordt tijd ingeruimd om samen met de andere deelnemers uw waarden, dilemma’s en uw eigen casuïstiek in te brengen. Leren met en van elkaar vindt op deze manier daadwerkelijk plaats.

Wat brengt dit u en uw raad van toezicht?

 • Inzicht in de nieuwe ontwikkelingen in de zorg;
 • Meest actuele opvattingen over toezicht in relatie met de toekomst;
 • Verdieping en mogelijke herijking als raad van toezicht;
 • Impuls voor de verdere ontwikkeling van uw raad van toezicht;
 • Handvatten voor actuele regievoering voor de voorzitter;
 • De compacte setting qua aantal deelnemers en de gehanteerde werkvormen versterken het onderling leren;
 • De online leeromgeving biedt daarnaast de mogelijkheid om informatie te delen en relevante documenten te downloaden.

Programmaopzet

Voorbereiding

U krijgt toegang tot een online leeromgeving. Als introductie op de leergang volgt u een tweetal korte e-introductieColleges over ontwikkelingen in de zorg en nieuwe vormen van toezichthouden. Tevens bereidt u zich voor door enkele vragen te beantwoorden op basis van de e-introductieColleges.

Dag 1

Intensieve kennismaking

Het programma start met een intensieve kennismaking waarin niet zozeer het cv van de deelnemers centraal staat, maar waarin juist uw persoonlijke missie, uw dilemma’s en/of hoofdkrakers op het gebied van toezichthouden aan de orde komen.

Maatschappelijke dynamieken

Vervolgens voert u op basis van een uiteenzetting van de inleider over veranderende dynamieken in de samenleving en veranderingen in het voor u relevante werkveld een dialoog met elkaar over de impact die dat heeft op het besturen van organisaties, de omgang met belanghouders en de keuze van een leiderschaps-/ toezichtstijl.

Nieuwste inzichten op het gebied van toezicht

Op het gebied van ketenvorming in integrale dienstverlening, wijkgericht werken, zelforganisatie en decentralisatie, waardengedreven werken en nieuwe burgerinitiatieven zien wij nieuwe vormen van toezicht ontstaan. Dit leidt tot nieuwe inzichten die ook tot nieuwe aanpakken binnen uw raad van toezicht aanleiding kunnen geven. De nieuwste inzichten worden tijdens deze sessie gedeeld.

Dag 2

De eerste dag stond met name in het teken van uitwisseling over de externe omgeving en de nieuwste inzichten op het gebied van toezicht. Tijdens de tweede dag wordt de vertaalslag gemaakt naar de werkwijze van de raad van toezicht en de consequenties daarvan voor uw eigen rol en de interactie met de raad van bestuur.

Deze dag is interactief en geeft u de mogelijkheid dit nieuwe samenspel ook werkelijk uit te proberen door middel van onderlinge uitwisseling en simulatie. Aan het eind van de tweede dag staat centraal wat de gewenste ontwikkeling is van uw raad van toezicht en het bestuur in zijn geheel gezien de context waarin uw organisatie zich bevindt. U neemt uw persoonlijke missie of ambitie en uw leiderschapsstijl hierin mee. Kortom er is ruime gelegenheid om de concrete veranderopgave voor uw raad van toezicht te formuleren.

Kosten

NVTZ-leden: € 1.195,-
Niet-leden: € 1.493,75

Dit programma is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, (Mede)zeggenschap en cliƫntenraad, Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance), Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Voorzitterschap (Goed beslagen ten ijs), Reflectie en evaluatie, Boardroom dynamics
Doelgroep: Meer ervaren
Tijdsduur: 2 dagen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen