Toezicht op ICT in één dag

Noodzakelijke kennis en inzichten voor elke raad van toezicht

De NVTZ academie biedt twee opleidingen rondom ICT aan; onderstaande ééndaagse en een tweedaagse verdiepende leergang. Beide opleidingen zijn na elkaar, of los van elkaar te volgen. Wilt u beide opleidingen na elkaar volgen? Dan betaalt u een gereduceerd combinatietarief. 

Hoe lang kan de organisatie waar u toezicht op houdt zonder ICT? Een dag? Een paar uur? Of nog korter? (Zorg)organisaties zijn in toenemende mate geautomatiseerd, met als gevolg het immer afhankelijker worden van stabiele en veilige IT-systemen. Die afhankelijkheid beperkt zich allang niet meer tot de administratieve secundaire processen. ICT kruipt steeds meer het primaire proces in en neemt daardoor in belang toe, ook voor de toezichthouder.

Tegelijkertijd krijgt het onderwerp ICT in Raden van Toezicht en de RvB niet altijd een warm welkom op de agenda. Onbekendheid met het onderwerp, de eigenschappen van het domein (complex, snel bewegend) leveren weerstand op. En dat terwijl de risico’s rondom ICT ondoorzichtig maar soms grote implicaties kennen. Het is tijd dat de toezichthouder zich verdiept in het domein ICT en grip krijgt op hoe de organisatie de ICT goed in stand houd en bestuurt.

Naast deze risico-gedreven benadering hebben toezichthouders ook steeds meer te maken met vraagstukken rondom Digitale Transformatie; het veranderen van de zorg/zorgorganisatie met en onder invloed van technologie. De NVTZ onderkent dit en heeft hierover eerste beelden neergelegd in de notitie ‘De rol van de raad van toezicht bij innovatie’. Hoe houden wij in de gaten welke implicaties technologische ontwikkelingen hebben op onze organisatie, haar positionering en manier van werken? Wat is daar onze ambitie in? En als we die dan vastgesteld hebben, hoe houden wij dan toezicht op de voortgang?

De opleidingen rondom Toezicht op ICT kenmerken zich door het blootleggen van patronen zoals die veel voorkomen in zorgorganisaties. Aan de hand van die patronen krijgt u een gevulde rugzak met vragen mee waarmee u het onderwerp ICT op de toezichttafel krijgt en gerichte vragen kunt stellen aan uw bestuurder(s).

Onderwerpen

Deze eendaagse opleiding heeft als doel overzicht en inzicht te geven op het gebied van toezicht op ICT van uw organisatie. Tijdens de eendaagse worden drie modules behandeld:

 • Domeinkennis ICT
  • Trends en ontwikkelingen; welke zijn er en hoe houd je de radar aan?
  • De structuur/architectuur van de techniek op hoofdlijnen
  • Eigenschappen van ICT in de zorgsector
    
 • Management en besturing van ICT
  • Besturen: digitale strategie, planvorming, besluitvorming, IT governance
  • Managen van de IT functie: in stand houden van het bestaande, afstemmen van vraag en aanbod
    
 • Transformeren
  • Projecten met ICT; vaste patronen bij falen
  • Transformeren met ICT

Wat brengt deze sessie u en uw raad van toezicht?

 • Bewustwording waar u staat met uw organisatie op het gebied van ICT;

 • U wordt uitgedaagd ICT verder aan te pakken binnen uw rol als toezichthouder;

 • Inzicht in de diverse subniveaus die er zijn op het gebied van ICT;

 • Risico-inschatting bij keuzes voor investeringen op ICT-gebied.

De NVTZ academie biedt twee opleidingen rondom ICT aan; deze ééndaagse en een tweedaagse verdiepende leergang. Beide opleidingen zijn na elkaar, of los van elkaar te volgen.  

Kosten

NVTZ-leden: € 495,-
Niet-leden: € 618,75
Combinatiekorting: neemt u eveneens deel aan de tweedaagse verdiepende leergang, dan betaalt u een totaalbedrag van € 1.395,- (NVTZ-leden) voor de drie dagen (€ 1.743,75 voor niet-leden). 

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: ICT en privacy, Boardroom dynamics
Thema: Integraal toezicht
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Vaardigheid, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Reflectie, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen