Opleiding

Waardengericht toezichthouden

Voor eigentijds toezicht

 

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTOI-NVTK Academie (vereniging van toezichthouders in onderwijssectoren en kinderopvang) en VTW academie (vereniging van toezichthouders in woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de NVTZ, de VTOI-NVTK als de VTW kunnen zich hiervoor aanmelden.

In de governance wordt de roep steeds luider dat we van het paradigma van ‘command en control’ naar het paradigma van ‘bezieling en bewaking’ moeten. De maatschappelijke druk op toezichthouders neemt toe en daarmede mogelijk ook het ongemak bij die toezichthouders. Tegelijkertijd spelen ondergenoemde ontwikkelingen:

  • Niemand zit te wachten op meer externe regels, maar de toezichtdruk lijkt autonoom toe te nemen. Dit leidt tot meer ‘hiërarchisering’ en ‘verticalisering’;

  • Maatschappelijk gezien gaan we de andere kant op, waaronder de ontwikkeling naar ‘civil society’, waarbij zorg en welzijn ondersteunend zijn;

  • Er wordt een andere opstelling van de burger gevraagd, namelijk van zorgconsument, naar meer zelfoplossend vermogen;

  • De toekomstige zorgorganisatie is verweven in een web van samenwerkingsrelaties op wonen, zorg en welzijn of op een combinatie van cure, care en comfort. Dat leidt tot nieuwe vormen van (netwerk) governance;

  • Zorgorganisaties maken een ontwikkeling door. Ze brengen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie binnen ‘zelfsturende’ units. Hierbij staan decentralisatie en dé-hiërarchisering centraal.

Wat betekenen de veranderende waarden voor u als toezichthouder in deze nieuwe tijd? Daarnaast heeft het concept van waarden-georiënteerd toezicht zijn beslag gekregen in de nieuwe governancecode 2017. Wat betekent dat? In deze interactieve sessie verkennen we nieuwe en eigentijdse vormen van toezicht. Er worden ook praktische en andere handvatten aangereikt. Daarbij definieert u uw (nieuwe) rol als ‘bewaker’, ‘hoeder’ of ‘beschermer’ van de kernwaarden van de zorg met de bestuurder die de mooie rol van ‘bezieler’ is toebedacht.

Deze sessie is ook zeer relevant voor ervaren toezichthouders die hun rol willen herijken.

Wat brengt deze sessie u en uw raad van toezicht?

• Inzicht in belangrijke waarden in de samenleving en consequenties ten aanzien van het toezichthouden;

• U wordt uitgedaagd fundamenteel na te denken over de nieuwe rol als toezichthouder passend in dit tijdsgewricht;

• Betere afwegingen kunnen maken ten aanzien van nieuwe paradigma’s met betrekking tot besturen en besturing;

• Input voor modern toezichthouden.

Kosten

NVTZ-leden: € 495,-
Niet-leden: € 618,75

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende Toezichthouder in Zorg en Welzijn". 

Themabank: Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance), Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Innovatie en ontwikkeling, Waardecreatie / waarden van organisatie, Boardroom dynamics
Thema: Strategie, Sturing, Vaardigheid & effectiviteit
Doelgroep: Meer ervaren
Doel: Kennis
Tijdsduur: 1 dag
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen