Waardegedreven toezichthouden

Wezenlijke vragen voor de raad van toezicht zijn of de organisatie op koers blijft en werkt aan haar bedoeling. Het waardenperspectief en de inhoudelijke richting zijn daarbij voor een maatschappelijke onderneming een groot goed. Een goed raad kijkt verder dan alleen aan het belang van de eigen organisatie, maar denkt en handelt vanuit een breed maatschappelijk perspectief.

In een snel veranderende samenleving en in tijden van crisis ligt de opdracht bij raden van toezicht om de maatschappelijke betekenis van de organisatie vanuit een breed maatschappelijk perspectief te blijven toetsen. De raad van toezicht dient er met name zorg voor te dragen dat de inhoudelijke richting en het waardenperspectief wordt bepaald en ziet toe op de kwaliteit van een meerstemmige discussie hierover. De raad denkt daarbij actief mee en streeft naar inhoudelijke impulsen vanuit een breed maatschappelijk perspectief.

Op welke manier kunt u als commissaris hier goed vorm aan geven? Dat is voor velen een zoektocht. Johan Bouwmeester, auteur van het boek Waardegedreven Leiderschap, varen op het moreel kompas (2012) en het boek Waardegedreven Leiderschap, dansen met licht en duisternis (2017), voert mede op basis van meerdere modellen de dialoog met de deelnemers. Casuïstiek van zowel de deelnemers als van Johan Bouwmeester wordt behandeld, zodat het gedachtegoed ook echt in de praktijk gebracht wordt.

Deze eendaagse opleiding biedt inzicht en duiding in het gedrag van anderen en het eigen gedrag mede gekoppeld aan uw moreel kompas. Het gaat in op dilemma’s en praktijkvoorbeelden van signalen waar u als toezichthouder mee te maken kunt krijgen. Signalen die u kunt halen uit informatie en gedrag van de bestuurder, maar ook van andere bronnen.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.‚Äč

Onderwerpen:

  • Inhoud en betekenis van waardegedreven werken;
  • Diverse modellen en de vertaalslag daarvan naar de sectoren;
  • Bepaling van de waarden;
  • Praktische invulling van toezichthouden op basis van waarden en de implementatie daarvan;
  • Implementatie van waardegedreven toezicht en wat dit betekent voor bestuur en de medewerkers;
  • Meten en monitoren bij waardegedreven toezicht.

Kosten

NVTZ-leden: € 545,-
Niet-leden: € 681,25

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende Toezichthouder in Zorg en Welzijn". 

Themabank: Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance), Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Innovatie en ontwikkeling, Waardecreatie / waarden van organisatie, Boardroom dynamics
Thema: Strategie, Sturing, Vaardigheid & effectiviteit
Doelgroep: Meer ervaren
Doel: Kennis
Tijdsduur: 1 dag
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen