Opleiding

Toezien op ketens en netwerken

Een nieuwe kijk op toezichthouden

 

De maatschappij verandert in een rap tempo. Een van de meest in het oog springend daarvan, is dat de burger steeds meer het initiatief neemt om het heft in eigen handen te nemen. Dit wordt ook deels gestimuleerd door de politiek en overheid. Het is een trend die doorzet. Tegelijkertijd zijn organisaties bezig om de burger beter te bedienen in de zorg in zijn/haar welbevinden. Er ontstaan nieuwe combinaties van dienstverlening die logischerwijs op elkaar aansluiten. Die nieuwe combinaties vergen nauwe samenwerking tussen verschillende disciplines, een verscheidenheid aan dienstverleners die werken vanuit verschillende organisaties en entiteiten of werken vanuit een ZZP-situatie. Dit heeft veel consequenties voor toezichthouders en raden van toezicht. Onder andere dat raden van toezicht anders georganiseerd zijn. Vele vragen en knelpunten zijn daarmee ontstaan.

Deze eendaagse sessie staat stil bij de kenmerken van ketens en netwerken, meerdere koplopers op dit gebied en in het bijzonder wat dit betekent voor het toezicht en de raden van toezicht. Het is een terrein waar nog niet alle antwoorden op gevonden zijn. Samen met de docent en de andere deelnemende toezichthouders verkent u de mogelijke knelpunten, kansen en mogelijke oplossingen.

Er zijn al vele initiatieven in Nederland op het gebied van ketens en netwerken. Tijdens deze eendaagse sessie zullen diverse koplopers de revue passeren.

Wat brengt deze sessie u en uw raad van toezicht?:

Na het volgen van deze eendaagse sessie heeft u veel inzicht gekregen in:

  • Typen, fasen en kenmerken van keten- en netwerkorganisaties;

  • Transformatie naar een netwerkorganisatie;

  • Formeren van nieuwe organisaties rondom ketens;

  • Samenwerkingsverbanden tussen verschillende zorg- en welzijnsorganisaties;

  • Knelpunten t.a.v. toezicht bij netwerken en nieuwe samenwerkingsverbanden;

  • Grondige verkenning van mogelijke adequate invulling van toezicht op ketendienstverlening en netwerken;

  • Scenario’s van toezicht.

Kosten

NVTZ-leden: € 495,-
Niet-leden: € 618,75

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance), Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Transparantie
Thema: Strategie, Sturing, Vaardigheid & effectiviteit, Kwaliteit, Integraal toezicht
Doelgroep: Meer ervaren
Doel: Kennis, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen