Toezicht op transities en innovaties

Speel op tijd in op de toekomst

Dat het roer om is, zal inmiddels voor eenieder helder zijn. De bevolking vergrijst en de multimorbiditeit neemt toe. De decentralisaties zijn een feit. Het beroep dat de bevolking op zorg doet neemt nog altijd toe. Tegelijkertijd nemen de beschikbare middelen voor zorg af. Vraagstukken, discussies en dialogen over concentratie en groei, over regie bij patiënten/cliënten, over het dienstenaanbod en over nieuwe vormen van samenwerking zijn aan de orde van de dag. De discussies in de samenleving spelen volop over de invulling van zorg en welzijn. Dit alles heeft zeer veel impact op de individuele zorgorganisatie. Zowel qua benodigd dienstenaanbod als qua structuur en (netwerk)organisatie.

Deze dag is bedoeld om toezichthouders inzicht te geven in de fundamentele vraagstukken over transities bezien vanuit de zorgorganisatie zelf. En aansluitend op welke manier de organisatie op deze innovaties kan anticiperen. De sessie biedt handvatten voor de toezichthouder om te sparren met de betrokkenen over de plannen, alsmede kennis en inzichten om de voortgang van transities met de bestuurder te bespreken. Raden van toezicht zullen vanuit hun rol vervolgens beter instaat zijn om de besturing van de instelling toekomstbestendig te helpen maken.

In deze eendaagse sessie wordt een koppeling gemaakt van de maatschappelijke transities naar de noodzakelijke aanpassingen bij zorgorganisaties. Welke strategieën zijn passend en welke sturingsmechanismen hebben de meeste kans op het beoogde effect?

Onderwerpen

 • Overview state of the art transitiemanagement;

 • Innovatieve concepten in de zorg en de impact op zorgorganisaties;

 • Verschillende innovatiestrategieën;

 • Succesfactoren en leiderschapsstijlen bij transities en innovaties;

 • Monitoren voortgang van innovaties en transities;

 • Hoe krijg je zicht op kwaliteit bij management, bestuur en professionals?;

 • De rol van de toezichthouder bij transities en innovaties.

Wat brengt deze sessie u en uw raad van toezicht?

 • Zicht op de meest essentiële transities;

 • Kennis van diverse innovatiestrategieën;

 • De mogelijkheid keuzes en plannen van de raad van bestuur beter te wegen;

 • De lopende innovaties van de organisatie kritisch volgen en input geven;

 • Instrumentarium om de voortgang van innovaties en transities te monitoren.

Kosten

NVTZ-leden: € 545,-
Niet-leden: € 681,25

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Veranderend zorglandschap en samenleving, Kwaliteit en veiligheid, Innovatie en ontwikkeling
Thema: Strategie, Sturing
Doelgroep: Meer ervaren
Doel: Kennis, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen