Opleiding

Toezicht op financiën voor niet-financiële toezichthouders

Goede gesprekspartner over planning, control, financiën en risico's

 

 

De toenemende concurrentie, de stelselherziening en een sterk veranderende bekostiging van zorginstellingen noodzaken tot sterkere sturing en beheersing van zorgorganisaties. De opbrengsten worden meer variabel en het zorgbudget staat onder druk, terwijl de kosten gestaag groeien. Daarnaast is er steeds meer onzekerheid over de verwachte inkomsten. Er moeten keuzes gemaakt worden in het zorgaanbod en een effectieve en efficiënte inrichting van de bedrijfsvoering is essentieel om de gestelde doelen te behalen. Dit vergt van zorginstellingen een andere inrichting van de financiële sturing en transparantie in keuzes en uitvoering.

Veelal is er binnen de raad van toezicht een financieel specialist die zich met name met het domein Financiën bezighoudt. Alle toezichthouders in de raad van toezicht zijn echter mede verantwoordelijk voor het financieel reilen en zeilen van de organisatie. Voor u als interne toezichthouder betekent dit dat u op de hoogte moet zijn van het wijzigende speelveld om adequaat toezicht te kunnen houden en vooral de juiste vragen te stellen. Uw kennis moet actueel zijn om de impact van de ontwikkelingen en de noodzakelijke aanpassing van de financiële sturing op een adequate manier te kunnen plaatsen en hierover te kunnen sparren met het bestuur en de overige toezichthouders van de zorginstelling.

In essentie gaat het in deze om de vertaling van de strategie en risico’s naar jaarplannen en begroting. Vervolgens is de uitvoering de sleutelfactor voor succes. Hoe houdt u voldoende zicht op de uitvoering? Ten slotte geeft de jaarrekening inzicht in de geleverde prestaties en de gezondheid van de organisatie.

Onderwerpen

 • Ontwikkelingen in de zorgsector die bepalend zijn voor de inkomsten en risico’s;

 • Kernbegrippen en basiskennis inzake de begroting, uitvoeringsrapportages en jaarrekening;

 • Financiële sturing en beheer: planning en control;

 • Ratio’s: definitie en betekenis;

 • Vertaling strategie naar performance- en risicomanagement;

 • Cashflow sturing, financiering en vastgoedvraagstukken;

 • Wanneer ben ik een goede gesprekspartner over deze onderwerpen van de bestuurder en de financieel specialisten in de raad van toezicht?

Wat brengt deze sessie u en uw raad van toezicht?

 • Kennis en achtergrond van de financiële kernbegrippen en indicatoren;

 • Inzicht in de inhoud en vorm van de verschillende interne en externe rapportages;

 • Terug en vooruit kunnen kijken t.a.v. de kosten en de verwachte inkomsten;

 • Bewustwording van de risicogebieden op financieel gebied;

 • Goede gesprekspartner voor financieel specialisten en bestuurders, zonder zelf de specialist te worden.

Kosten

NVTZ-leden: € 495,-
Niet-leden: € 618,75

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Risicomanagement, BTW
Thema: Sturing
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis
Tijdsduur: 1 dag
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen