Opleiding

Strategisch vastgoed

De noodzaak van inzicht in meerjarig perspectief

 

In deze eendaagse opleiding wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen op het vastgoeddossier in de gezondheidszorg. Vanuit het perspectief van de voor de zorg relevante samenwerkingspartners (gemeenten, woningcorporaties, beleggers/bouwers) worden de verschillende belangen en ‘assets’ in kaart gebracht, zodat het krachtenveld helder wordt. De voor toezichthouders relevante aspecten, waarop specifieke alertheid noodzakelijk is, komen tevens aan bod.

Vervolgens wordt nader ingezoomd op de specifieke consequenties hiervan voor zorginstellingen: de noodzaak van een scherpe strategie en welke strategische keuzes zorginstellingen hierin kunnen maken. Uiteraard komt daarbij het onderwerp ‘scheiden wonen en zorg’ aan de orde als het nieuwe perspectief van zorginstellingen.

Tenslotte zullen de aanwezigen vertrouwd gemaakt worden met de begrippen ‘bedrijfswaardeberekening’ en ‘impairmenttest’. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden en voorbeeldberekeningen wordt de impact op de bedrijfsvoering van een zorginstelling inzichtelijk gemaakt. Ook hier zal telkens het perspectief van de toezichthouder centraal staan.

Het programma voorziet in voldoende ruimte voor interactie en inbreng van eigen casuïstiek en u krijgt voldoende kennis en input om de goede dialoog te volgen.

Onderwerpen

 • Ontwikkelingen op vastgoedvlak bij zorginstellingen en samenwerkingspartners;

 • Spelers op de markt en het krachtenveld;

 • Vastgoed in meerjarig perspectief;

 • Scheiden wonen en zorg;

 • Waardebegrip: Bedrijfswaardeberekening en impairmenttest;

 • De rol van de toezichthouder.

Wat brengt deze sessie u en uw raad van toezicht?

 • Inzicht in de dynamiek in de maatschappij, politiek en overheidsbeleid gericht op strategisch vastgoed;

 • Kennis van de strategische opties van vastgoed en de consequenties voor de zorgorganisatie;

 • Grondslagen van waardering en waarderingsvermindering van bestaand vastgoed;

 • Hoe om te gaan met bestaand vastgoed met het oog op de (toekomstige) ontwikkelingen;

 • Input voor maatregelen ten behoeve van risicovermindering;

 • Bewustzijn van specifieke aandachtsvelden voor de toezichthouder.

Kosten

NVTZ-leden: € 495,-
Niet-leden: € 618,75

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Risicomanagement, Duurzaamheid organisatie (financiƫn/vastgoed)
Thema: Strategie, Sturing
Doelgroep: Meer ervaren
Doel: Kennis
Tijdsduur: 1 dag
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen