Actuele ontwikkelingen van toezichthouden

Een update voor uw kijk op toezichthouden

De huidige Governance Code sluit aan bij een bredere trend in het toezicht. In de praktijk blijkt implementatie van de code het nodige te vragen van toezichthouders en bestuurders. In feite zijn de regels van het spel aangepast en dat roept vragen op zoals bijvoorbeeld hoe nu het beste kan worden omgegaan met het dilemma van afstand en betrokkenheid? En wat het verkrijgen van informatie door eigen waarneming voor de rolopvatting van de raad van toezicht betekent? Hoe is het samenspel met de bestuurder, maar juist ook de andere stakeholders, intern en extern? Wat vraagt dit alles van de expertise van de individuele leden en van de raad van toezicht als totaal?

In deze sessie gaan we in gesprek over de dilemma’s die toezichthouders ervaren bij het implementeren van de nieuwe code. De term dilemma impliceert uiteraard dat die ene, passende, oplossing niet voor handen is. Daarom praten we graag met u over best practices, voor- en nadelen, zodat u vervolgens uw eigen handelwijze kunt kiezen.

Daarnaast blikken we in bredere zin terug op het raad van toezichtmodel, dat nu ongeveer 25 jaar bestaat. In die tijd is het ‘bestuur’ van destijds gaandeweg veranderd in een geprofessionaliseerde raad. Ook nu ontwikkelt de raad van toezicht zich verder. Wat vraagt deze tijd voor soort raad van toezicht, als antwoord op de komende periode? De toekomst is minder voorspelbaar, waarbij risico’s voorkomen moeten worden, maar ook zeker ingespeeld dient te worden op nieuwe ontwikkelingen.

Binnen de raad van toezicht krijgt het persoonlijk gedrag steeds meer aandacht: vooral dat van de voorzitter staat in de schijnwerpers. Graag gaan wij actief met u kijken welk gedrag effectief is bij een aantal dilemma’s. Belangrijkste onderwerpen zijn: vertrouwen, moreel kompas, de juiste informatie vergaren, transparantie, vruchtbare relatie met de bestuurder en de wijze waarop besluiten genomen worden met hart voor de ‘zorgzaak’.

Doelgroep

De bijeenkomst is gericht op de meer ervaren toezichthouder en/of de voorzitter die de eigen rol of die van de raad van toezicht willen ‘actualiseren’.

Onderwerpen

 • Dilemma’s bij implementatie van de Governance Code;
 • Ontwikkelingen van de raad van toezicht;
 • Modern toezichthouderschap;
 • Vormen van effectief gedrag;
 • (Maatschappelijke) verantwoording;
 • Best practices.

Wat brengt dit u en uw raad van toezicht?

 • State of the art inzichten in toezichthouderschap;
 • Zicht op de belangrijkste dilemma’s van de Governance Code;
 • Uitwisseling van best practices;
 • Inzicht in effectief en ineffectief gedrag in relatie tot toezichthouden en besturen;
 • De samenstelling van de raad van toezicht als antwoord op het huidige tijdsgewricht.

Kosten

NVTZ-leden: € 495,-
Niet-leden: € 618,75

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Klik hier voor het beleid van de NVTZ Academie t.a.v. het coronavirus.

Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, Belanghoudersbeleid (intern en extern), Transparantie, Boardroom dynamics
Thema: Vaardigheid & effectiviteit, Integraal toezicht
Doelgroep: Meer ervaren
Doel: Kennis, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen