Opleiding

Proactief toezichthouden

Tijdig signaleren en schakelen in verschillende fasen van toezicht

 

 

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouder in Woningcorporaties) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Hoe kunt u signalen in het bestuur en in de organisatie goed inschatten en daarmee escalaties voorkomen? Problemen moeten in eerste instantie opgelost worden door het bestuur. Soms wordt dit onvoldoende opgepakt door het bestuur en is het vervolgens aan de toezichthouders om zoveel mogelijk preventief corrigerend op te treden.

In deze sessie maken wij gebruik van de metafoor van een barometer met toezicht bij mooi, veranderlijk en zwaar weer. Deze metafoor zal u van dienst zijn bij het eerder herkennen van waarschuwingssignalen en proactief reageren daarop. Een groot aantal praktische voorbeelden van signalen komt aan bod. Hierdoor wordt het voor u gemakkelijker om in escalerende situaties sneller te schakelen in uw bevoegdheden en om proactief toezicht te blijven houden. Onder alle omstandigheden, continue werkend aan een excellente performance van de zorgorganisatie.

Werkboek Proactief Toezicht en Waarschuwingssignalen

De inhoud van deze sessie is mede gebaseerd op onderzoek naar best practices van een groot aantal voorzitters van raden van bestuur en raden van toezicht. Eveneens wordt er gebruik gemaakt van bekende praktijkcases en indien mogelijk van eigen ervaringen. U ontvangt een exemplaar van het gelijknamige e-boek dat beide docenten over dit onderwerp hebben geschreven.

Onderwerpen

  • Herkennen van waarschuwingssignalen;

  • Inzicht in escalerende situaties (intern en/of extern);

  • Rolverdeling in de raad van toezicht;

  • Professionele verhouding met de raad van bestuur;

  • Verschil toezichthouden in mooi en zwaar weer situaties;

  • Oefenen met praktijkcases.

Wat brengt dit u en uw raad van toezicht?

  • Adequaat omgaan met waarschuwingssignalen;

  • Goed werkbaar model: welke passende interventie is nodig in welke situatie;

  • Ideeën en tips over omgang en dialoog met de bestuurder(s) en andere stakeholders;

  • Inzicht in het onderling samenspel en gedrag in de eigen raad van toezicht zelf in verschillende omstandigheden.

De sessie voorziet in de behoefte van toezichthouders met enkele jaren ervaring, die onder alle omstandigheden het vak toezichthouden goed willen blijven uitvoeren.

Kosten

NVTZ-leden: € 495,-
Niet-leden: € 618,75

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Risicomanagement, Belanghoudersbeleid (intern en extern), Reflectie en evaluatie, Boardroom dynamics
Thema: Integraal toezicht
Doelgroep: Meer ervaren
Doel: Kennis
Tijdsduur: 1 dag
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen