Proactief toezichthouden

Er zijn nog steeds tal van voorbeelden van organisaties die bestuurlijk uit de bocht vliegen of in een crisis belanden. De continuïteit van deze organisaties komt in gevaar en reputatieschade ligt op de loer. Vaak stellen toezichthouders van andere organisaties zich dan de vraag “kan dat bij ons ook gebeuren en hoe kunnen we dat voor zijn”. Wat wij kunnen leren van professionele toezichthouders is dat zij niet alleen signalen van (dreigende) escalaties tijdig opvangen, zij kunnen ook snel schakelen om de juiste interventie op het juiste moment te plegen. 

 

Hoe kan de Raad signalen in het bestuur, uit de organisatie of de omgeving goed inschatten en bepalen met welke actie escalaties kunnen worden voorkomen? Problemen moeten in eerste instantie opgelost worden door het bestuur. Soms wordt dit onvoldoende opgepakt en is het vervolgens aan de toezichthouders om zoveel mogelijk preventief corrigerend op te treden. De vraag is op welk moment dat het beste kan gebeuren en wat dan een effectieve interventie is.

In deze opleiding maken wij gebruik van de metafoor van een barometer met toezicht bij mooi, veranderlijk en zwaar weer. De uitwerking van deze metafoor zal elke toezichthouder van dienst zijn bij het eerder herkennen van waarschuwingssignalen en het proactief reageren daarop. Een aantal praktische en bekende voorbeelden van bestuurlijke incidenten komt aan bod. Deze voorbeelden bieden de gelegenheid aan de deelnemers om te oefenen in het adequaat schakelen tussen toezichthoudende bevoegdheden om goed toezicht te blijven houden onder alle omstandigheden.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouder in Woningcorporaties) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Onderwerpen

  • Herkennen van een groot aantal waarschuwingssignalen;

  • Inzicht in de dynamiek van intern escalerende situaties;

  • Inzicht in interventiemethoden in meerdere fasen van een escalerende situatie;

  • Schakelen tussen verschillende toezichthoudende bevoegdheden;

  • Rolverdeling en samenspel in de raad van toezicht;

  • Professionele verhouding met de bestuurder(s);

  • Praktische tips over omgang met bestuurder(s) en andere stakeholders.

Kosten

NVTZ-leden: € 545,-
Niet-leden: € 681,25

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Risicomanagement, Belanghoudersbeleid (intern en extern), Reflectie en evaluatie, Boardroom dynamics
Thema: Integraal toezicht
Doelgroep: Meer ervaren
Doel: Kennis
Tijdsduur: 1 dag
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen