Opleiding

Moreel Kompas bij dilemma's

Toezichthouden bij spanningsvelden en loyaliteitsconflicten

 

Morele dilemma’s verschillen van ‘gewone’ dilemma’s. Ze zijn niet te ontwijken. Er is sprake van een T-splitsing. Men gaat links, rechts of blijft stilstaan. Ook als er geen keuze wordt gemaakt, is er sprake van een keuze. Andere mensen zijn erbij betrokken; zelfs als ze zich ver weg bevinden. Elke morele keuze die men maakt is van belang voor degenen die er bij betrokken zijn. Het kan consequenties hebben voor het gevoel, het zelfrespect en het geluk van andere mensen. Als toezichthouder ben je als morele actor vrij om te kiezen, maar je kunt niet alle belangen voor 100% tegemoet komen. Je kunt niet iedereen die betrokken is, compleet tevreden stellen. Integer omgaan met morele dilemma’s is daarom van groot belang. Dit is moeilijk omdat medewerkers, bestuurders en toezichthouders naast hun eigen belangen ook geacht worden de belangen te behartigen van de organisatie en andere personen werkzaam in de zorginstelling.

Dit eendaagse programma is gericht op het versterken van de morele competentie van individuele toezichthouders om morele dilemma’s met elkaar zorgvuldig aan te pakken. Het bevordert een integriteitsbewuste cultuur in de zorginstelling en in de raad van toezicht. In een integriteitsbewuste cultuur spreken collega’s elkaar aan op professionaliteit en ondersteunen elkaar bij het aanpakken van moreel lastige vraagstukken. Op interactieve wijze zoeken we antwoorden op vragen als: waarom begint ethisch leiderschap bij kritisch nadenken over je eigen moraliteit? Hoe gaan toezichthouders om met hun eigen morele kompas in relatie tot het morele kompas van hun collega’s en de kernwaarden van hun organisatie? Maakt ethisch leiderschap het nog mogelijk een economisch gezonde instelling in de toekomst te waarborgen? Is het zonder ethiek al niet moeilijk genoeg? Ook komt bepaald gedrag aan de orde, bijvoorbeeld het Zonnekoninggedrag, en wordt bediscussieerd hoe dat gedrag ontstaat en hoe je dat kunt voorkomen.

Werkwijze

We werken met een aansprekende en interactieve vorm, niet te theoretisch, waarin alle deelnemers zich veilig en zodanig uitgedaagd gaan voelen dat zij ook het achterste van hun tong durven te laten zien. We werken met concrete voorbeelden uit de eigen praktijk, die interessant zijn om met collega’s te bespreken. We ontdekken praktische handvatten uit de geschiedenis van de ethiek, om de eigen voorbeelden op een zinvolle wijze te onderzoeken en te bespreken. Ook maken we gebruik van een stappenplan om het met elkaar nadenken over integriteitsvraagstukken te structureren.

Onderwerpen

 • Ethiek en integriteit;

 • Ethisch leiderschap;

 • Diverse gedragspatronen;

 • Moreel beraad;

 • Toetsing van het eigen morele kompas ten opzichte van morele kompas van collega’s en organisatie;

 • Groepsdiscussies over het gestructureerd oplossen van morele dilemma’s.

Wat brengt deze sessie u en uw raad van toezicht?

 • Weten waar en wanneer integriteit in het toezicht een rol speelt;

 • Bekend zijn met handvatten voor het bespreken van integriteitvraagstukken waarbij waarden, normen en verantwoordelijkheden conflicteren;

 • Systematisch na kunnen denken over integriteitvraagstukken aan de hand van de gedragscode van de zorginstelling;

 • Elkaar meer consulteren over integriteitvraagstukken;

 • Elkaar makkelijker op niet-wenselijk gedrag aanspreken en daarmee ook bouwen aan een cultuur van morele verantwoordelijkheid in de organisatie.

Kosten

NVTZ-leden: € 495,-
Niet-leden: € 618,75

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Boardroom dynamics
Thema: Strategie, Vaardigheid & effectiviteit
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Vaardigheid, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Reflectie, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen