Opleiding

Leergang voor de voorzitter

Voor raden van toezicht en raden van commissarissen

 

 

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld. De voorzitter heeft de taak om met de raad een professioneel toezichtkader te bieden opdat het bestuur de organisatie in goede banen kan leiden. Daarom is het essentieel dat de voorzitter de juiste bagage heeft qua kennis, inzichten, attitude en vaardigheden om aan de rol van de raad van toezicht én het samenspel met de raad van bestuur invulling te geven.

Deze leergang beoogt uw inzicht in de rol van voorzitter in de huidige tijd te verdiepen en uw vaardigheden verder te ontwikkelen, en zo een extra impuls te geven aan uw professionalisering.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) en VTW (Vereniging van Toezichthouder in Woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke branches kunnen zich hiervoor aanmelden.

De leergang is interactief van opzet waarbij een verbinding gelegd wordt tussen de maatschappelijke waarden, de waarden van de organisatie, de teamwaarden én uw persoonlijke waarden. Daarbij wordt een combinatie gehanteerd van kennisinput van experts, uitwisseling van ervaringen van de deelnemers, oefening en toepassing in de praktijk. Samen met andere voorzitters is er ruimschoots de mogelijkheid in dialoog de verschillende thematieken te bespreken.

Na het volgen van deze drie bijeenkomsten heeft de voorzitter zijn/haar inzicht in de rol en rolneming als voorzitter verdiept en zijn/haar handelingsrepertoire vergroot.

Wat brengt dit u en uw raad van toezicht?

U leert:

 • De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling;
 • Het juiste samenspel te optimaliseren:
  • in de raad van toezicht;
  • met de raad van bestuur;
  • met andere stakeholders, zowel intern als extern.
 • De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de raad van toezicht in de maatschappelijke context

 • Eisen te stellen aan de voorzitter in de context van de huidige visie op good governance bij een maatschappelijke organisatie
 • De verschillende rollen van de voorzitter
 • Het samenspel tussen voorzitter en leden raad van toezicht;
 • Komen tot een visie voor toezicht op een maatschappelijke onderneming in een maatschappelijk krachtenveld met toenemende  eisen en verwachtingen.

Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders

 • De werkgeverstaken (werving en selectie, beoordeling zoals 360°, afscheid nemen); 
 • Het optimale samenspel tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur;
 • Relatie met stakeholders intern en extern;
 • De optimale teamsamenstelling en het daarbij behorende functioneren van de raad van toezicht.

Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap

 • Boardroom dynamics;
 • Het omgaan met dilemma’s;
 • Conflicthantering;
 • (Zelf)reflectie en evaluatie;
 • Interveniëren.

Simulatie 

Op de derde dag wordt op basis van een speciaal ontwikkelde simulatie geoefend. Hierbij komt realistische casuïstiek aan de orde uit de dagelijkse praktijk van de raad van toezicht en de voorzitter.

Kosten

NVTZ-leden: € 1.475,-
Niet-leden: € 1.843,75

Deze leergang is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, (Mede)zeggenschap en cliëntenraad, Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance), Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Voorzitterschap (Goed beslagen ten ijs), Reflectie en evaluatie, Boardroom dynamics
Thema: Sturing, Vaardigheid & effectiviteit, Integraal toezicht
Doelgroep: Meer ervaren
Doel: Kennis, Vaardigheid
Tijdsduur: 3 dagen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen