Opleiding

Adequaat toezicht bij calamiteiten

Voorkomen en juist handelen

 

 

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Veel zorgorganisaties kunnen daarover meepraten. De gevolgen kunnen heel verschillend zijn. Soms loopt een ernstige calamiteit met een sisser af, soms blijft een calamiteit een organisatie maar achtervolgen tot het moment dat er niets anders overblijft dan het vervangen van bestuur en soms zelfs toezicht. In deze sessie staan we aan de hand van een aantal goed gedocumenteerde casussen stil bij de rol van de raad van toezicht bij een calamiteit.

De raad van toezicht is medeverantwoordelijk voor het gevoerde beleid bij calamiteiten en vooral bij het voorkomen daarvan. In het voorbereidende e-introductieCollege wordt stilgestaan bij de lessen die getrokken kunnen worden uit de literatuur. Tijdens de sessie zelf wordt er vooral veel geoefend en uitgewisseld.

Onderwerpen

 • Inzicht in soorten calamiteiten;

 • Belang van preventie;

 • Organisatiecultuur aspecten;

 • Leiderschapsstijlen;

 • Goed voorbereid zijn: wat houdt dit in?;

 • Hoe borg je de belangrijkste thema’s in je toezichtsvisie?

Wat als een calamiteit onverhoopt heeft plaatsgevonden?

 • Verantwoordelijkheden, taken, rollen en benodigde competenties van de:

  • Raad van toezicht;

  • Raad van bestuur;

  • Betrokken zorgprofessional en leidinggevende;

  • Kwaliteitscommissie;

 • Omgaan met externe toezichthouder(s) (waaronder IGZ);

 • Politie, het Openbaar Ministerie en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid;

 • Interventies passend bij de soort situatie;

 • Omgang met de betrokkenen: afstand of nabijheid?;

 • De rol van de media en sociale media;

 • Juridische aspecten.

Stappen na de calamiteit:

 • Onderzoek en analyse;

 • (Zelf)reflectie;

 • Evaluatie;

 • Leren van gemaakte fouten;

 • Borgen van lessons learned.

Wat brengt deze sessie u en uw raad van toezicht?

 • Essentiële kennis en inzicht over calamiteiten en stakeholders;

 • Wezenlijke input om de rol van de raad van toezicht adequaat in te vullen;

 • Inzicht in (on)wenselijke organisatiecultuuraspecten;

 • Bewuste inzet van interventies.

Kosten

NVTZ-leden: € 495,-
Niet-leden: € 618,75

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Risicomanagement, Kwaliteit en veiligheid, Preventie en public health
Thema: Kwaliteit
Doelgroep: Meer ervaren
Doel: Kennis, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen